Letní setkávání u kulatého stolku

29. červen 2015

V rámci letošního vltavského léta se do vysílacího schématu opět vracejípořady z cyklu Setkání u kulatého stolku s Ivanem Vyskočilem a jeho přáteli. Tentokrát se bude jednat celkem o deset pořadů vzniklých na přelomu tisíciletí.

Po ohlasu letního výběru, ve kterých Ivan Vyskočil společně se skladatelem Janem Klusákem, scénáristou Jiřím Justem a hudebníkem a spisovatelem Přemyslem Rutem rozmlouvá na témata vážná i nevážná, vybral Michal Lázňovský, autor tohoto cyklu, pro vltavské posluchače z rozhlasového archivu další pořady z této řady.

02717296.jpeg

Michal LázňovskýSetkání u kulatého stolku mi připadala jako rukavice hozená blbé náladě, která se nám nějak vytrvale vrací (zvláště pak shora).

Redaktor Michal Lázňovský na vznik cyklu "Setkání u kulatého stolku" vzpomíná následovně:

"Obvykle jsme se sešli zhruba půl hodiny před natáčením a při tom nezávazném rozmlouvání vznikala a ladila se atmosféra toho kterého pořadu. V intimitě studia se pak vždycky jaksi ‚zničehonic' a s lehkostí, jakou inspiruje právě osobnost Ivana Vyskočila, vylouplo téma večera. Vždycky šlo především o to, aby se téma vznášelo mezi námi, nad naším kulatým stolkem jakomontgolfiéra, pod kterou společně přitápíme a která nám pomáhá vznést se nad přízemnost každodennosti. Šlo tedy o čirou radost ze sdílení, kdy se ego vytrácí a je nahrazenou tvořivou hrou imaginace."

autor: Michal Lázňovský
Spustit audio