Královna Dagmar, česká princezna

3. říjen 2012

V pražském Klementinu byla zahájena výstava „Královna Dagmar, česká princezna“, věnovaná první známé české „krajance“ v Dánsku – Markétě, dceři Přemysla I. Otakara, nevlastní sestře sv. Anežky, která se v roce 1205 provdala za dánského krále Valdemara II. Vítězného a v Dánsku je všeobecně známá jako dobrá královna Dagmar.

O jejím půvabu a dobrém srdci dodnes vyprávějí dánské pověsti a balady. Právě v letošním roce si připomínáme 800. výročí jejího úmrtí.

Putovní výstavu, která zahájila svou pouť v dánském Ribe, připravilo ve spolupráci s českými a dánskými historiky české velvyslanectví v Kodani.

Na to, jak celý projekt vznikal, se Karel Oujezdský zeptal kurátora výstavy Zdeňka Lyčky, mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky v Dánsku.

Výstavu můžete navštívit v pražském Klementinu do 31. října. A pokud se chcete o královně Dagmar dozvědět víc, nalaďte si ve středu 3. září v 16 hodin na stanici Vltava Historický klub. V jeho rámci budeme vysílat půlhodinový pořad Elišky Závodné „Markéta Přemyslovna – dobrá královna Dagmar“, který nám přemyslovskou princeznu a dánskou královnu představí v historických souvislostech i ve starých severských baladách.

Spustit audio