Koncert k výročí narození Johanna Gregora Mendela. Zazněla premiéra skladby Tigrana Masurjana a Glagolská mše Leoše Janáčka

22. červenec 2022

Poslechněte si záznam koncertu na počest oslav 200 let od narození Johanna Gregora Mendela, zakladatele genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti. Působil jako řeholník řádu Augustiniánů a později jako opat kláštera na Starém Brně. Ve fundaci tohoto kláštera vyrůstal i malý Leoš Janáček. Zazněla premiéra skladby Hymnus – Dobrý kapitán soudobého arménského skladatele Tigrana Mansurjana versus Glagolská mše Leoše Janáčka.

Díla inspirovaná duchovní tematikou od sebe dělí 100 let.

Program
Světová premiéra skladby Tigrana Masurjana a Glagolská mše Leoše Janáčka
Sólisté Lucie Hilscherová (mezzosoprán), Pavla Vykopalová (soprán), Aleš Briscein (tenor), Jozef Benci (bas), Gurgen Baveyan (baryton).
Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala, Filharmonii Brno řídí Dennis Russell Davies.
Uvádí Lucie Hradilová. 

Hudební skladatel klasické i filmové hudby Tigran Mansurjan se narodil v roce 1939 v Libanonu. Je národním umělcem Arménie a také držitelem cen Grammy awards z let 2004 a 2017. Hymny, které si Mansurian vybral, jsou kajícné a obvykle se zpívají během postní doby. Mají nejistý věk a autorství, ale tradičně jsou spojováni se svatými překladateli z počátku pátého století, svatými Sahakem a Mesropem, kteří se ihned po vynálezu arménského písma pustili do překladu Bible do arménštiny. Anglický překlad se snažil zachovat archaický jazyk originálu. Skladatel využívá bohatou paletu barev prostřednictvím množství uvážlivých instrumentálních a orchestrálních efektů vycházejících ze strunných nástrojů. Skladba tak svým vlastním, decentním způsobem slouží jako účinná a vysoce kontrastní protiváha k Janáčkově Glagolské mši po hudební i slovesné stránce.

Čtěte také

Až jako 72 letý Janáček složil na staroslověnský text své největší duchovní opus Glagolskou mši. Sám se nikdy veřejně nehlásil k církevním strukturám, byl spíše panteistou. Ačkoliv jde o zhudebnění liturgického textu, nemá dílo konfesionální charakter. Slavné varhanní sólo předposlední části bylo zkomponováno již o mnoho let dříve a Janáček jej zde jedinečným způsobem využil.

autor: Jan Hlaváč
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.