„Kniha je náš hřebík do rakve.“ V České knižnici vychází experimentální poezie Emila Juliše

15. prosinec 2015

Reprezentativní díla české literatury přináší edice Česká knižnice, kterou v současnosti vydává brněnské nakladatelství Host. Novým počinem je právě vydaný svazek poezie Emila Juliše. Soubor přináší jeho kompletní básnickou tvorbu publikovanou v letech 1956–1971. Tehdy autor dle vlastních slov „vyčerpal všechny možnosti, které ho zajímaly“ z pozice experimentální poezie.

„Julišova poezie je, myslím, zvláštní tím, že se nevyčerpává pouze hrou s formou,“ oponuje ale básníkovu dobovému tvrzení editor Michal Kosák. „Vedle poezie experimentální, která vždy počítá s nějakou významovou rovinou, je, jak ostatně i sám autor říkal, součástí jeho tvorby i v těchto letech tvorba, řekněme tradiční.“ A navíc, k experimentu v poezii se Emil Juliš vrátil i později, po roce 1990.

Poezie rozprostřená a obrazech a rozstříhaná v kolážíchPodle nakladatelské anonce, 84. svazek edice Česká knižnice „soustřeďuje básnické dílo Emila Juliše (1920–2006) z období do roku 1971. Jeho jádrem je především tvorba experimentální - sbírka Pohledná poezie obsahuje z většiny poezii vizuální, sbírky Progresivní nepohoda, Krajina her, Vědomí možností a Nová země představují zase Julišův originální přínos poezii ovládané principem systémově řízeného textu.“ Poezie podle slov Michala Kosáka „zcela tradiční“ má největší prostor ve sbírce Pod kroky dýmů, jež povětšinou přepracovává básníkovu ranou tvorbu.

03531619.jpeg

Vydat poezii Emila Juliše po roce 1971 v České knižnici je výzvaPro vydání tohoto souboru se podařilo rekonstruovat i první sbírku Emila Juliše v roce 1956 připravovanou pro Spolek bibliofilů. Často se o ní tajuplně tvrdí, že není znám její název. Ale podle editora, titul sbírky: A proč je přes udržovaný stín tajemna zcela známý: „V pozůstalosti Jiřího Koláře v Literárním archivu Památníku národního písemnictví je dochováno několik raných rukopisných sbírek na základě obsahu té zakázané sbírky a vyjmutých básní z jednoho z těch konvolutů, se dá rekonstruovat ta podoba, jakou sbírka přibližně měla.“ Její podoba je popsaná v Komentáři, který je podstatnou součástí výboru z poezie Emila Juliše.

Spustit audio