Keltové v Národním muzeu

15. červen 2011
02257988.jpeg

Už jen do 6. července si můžeme v nové budově Národního muzea v Praze prohlédnout výstavu „Poklady Moravy – příběh jedné historické země“.

Ta prostřednictvím řady unikátních exponátů, většinou zapůjčených z Moravského zemského muzea, představuje historické a kulturní souvislosti vývoje Moravy od pravěku až po současnost.

Jedním z období, se kterým se návštěvník může podrobně seznámit, je doba laténská. V této době – zhruba poslední 4 století před začátkem našeho letopočtu – obývali prostor střední Evropy Keltové. Jejich pohřebiště odkryté v roce 1941 v Brně-Maloměřicích vydalo řadu památek datovaných do počátku 3. století před naším letopočtem. Řadu z nich může návštěvník spatřit – včetně jednoho z nejkrásnějších děl keltského umění vůbec – jedinečného kování zřejmě rituální konvice.

Jana Olivová se zeptala na podrobnosti garantky této části výstavy, doktorky Jany Čižmářové z Moravského zemského muzea v Brně:

Spustit audio
autor: Jana Olivová