„Když jsem jako kluk viděl tu gotiku, koukal jsem jako zajíc na novej sníh.“ Josef Sudek V šeru chrámu

30. červen 2016

Dosud nevystavované a nepublikované fotografie z archivu Ústavu dějin umění Akademie věd, které Josef Sudek nasnímal v Chrámu sv. Víta ve 40. letech minulého století, jsou do konce srpna vystaveny pod názvem V šeru chrámu v pražském Ateliéru Josefa Sudka v ulici Újezd na Malé Straně.

Archiv Ústavu dějin umění AV ČR získal snímky na doporučení Anny Fárové darem od umělcovy sestry Boženy Sudkové v roce 1978. O jejich výlučnosti hovoří spolukurátorka výstavy Katarina Mašterová: „Tento celek zahrnuje určitou část Sudkovy práce, která je málo známá, a to je jeho živnostenská fotografie. Patřilo to k zakázkám, kterými se živil, je zajímavá také tím, že tyto fotografie zatím nikdy nebyly vystavené, ani za Sudkova života ani v dalším období, takže je vystavujeme poprvé a ještě jsme v tom souboru vybírali snímky, které nikdy nebyly publikované. To znamená ani v monografii vydané nakladatelstvím Torst, která vyšla v roce 2010, ani v Sudkových knihách. A v neposlední řadě je to zajímavý dokument v tom, že Chrám sv. Víta se obvykle představuje na fotografiích z 20. let, ale my ukazujeme snímky z let čtyřicátých.“

03660535.jpeg

Na co se Sudek v Chrámu sv. Víta soustředil? Co ho zajímalo?Dochovalo se nám celkem asi 450 pozitivů z těchto souborů, což je velmi výjimečné, je to neobvyklý počet, a tak je na něm výjimečné zaznamenání Chrámu sv. Víta velmi systematicky, dokumentárně, vlastně každou jednu jeho část, každou kapli, každý náhrobek, detaily, polodetaily, celky, je to velmi zajímavý dokument Chrámu sv. Víta z té doby.

03660533.jpeg

Jak pracoval Sudek se světlem? Víme kdy, ve kterou denní dobu tam chodil fotografovat?Světlo ho fascinovalo a určitě se jeho názor na světlo v průběhu tvorby měnil, ve dvacátých letech začínal s piktorialisticky laděnými takovými fotografiemi s velmi výraznou světelnou atmosférou, ve čtyřicátých letech, možná i proto, že fotografie byly určené spíše pro reprodukci v publikacích, pracoval už více s rozptýleným světlem a měl vyhraněnější názor na fotografování architektury už i na základě mnohaleté zkušenosti, kterou měl za sebou. Z dochovaných rozhovorů s Josefem Sudkem anebo z jeho výroků víme, že fotografoval Chrám sv. Víta obvykle brzy ráno anebo později večer, podle toho, jak světlo putovalo chrámem, to měl všechno odpozorované a častokrát tam trávil celé dny, aby ty dráhy světla pozoroval. Takže je to skutečně velmi sofistikovaně vyfotografované v určité denní době, tak jak si to Sudek vymyslel a předsevzal.

Sudek fotografoval i na triforiu...Na triforiu fotografoval vlastně systematicky všechny busty, které se tam nacházejí, a my jsme vybrali pro tuto výstavu do jedné vitríny fotografie žen Karla IV., vlastně s odkazem na jeho letošní výročí, ale zároveň jsme tím chtěli ukázat Sudkovu práci s tím objektem Celkové pohledy versus nějaké detaily a zároveň jeho pozitivní proces. To znamená, že když vyvolával fotografie, testoval různé expoziční varianty, různé typy papírů a podle toho fotografie vždycky vypadají nějak trošku jinak.

03660532.jpeg

Jsou to všechno kontakty, kontaktní fotografie?S výjimkou tří anebo čtyř fotografií v té hlavní části výstavy a několika fotografií v té archivní části výstavy vzadu jsou to skoro všechno kontaktní kopie, to byla technika, kterou Sudek už na přelomu třicátých a čtyřicátých let často pracoval.

03660536.jpeg

Jak souvisejí fotografie na výstavě V šeru chrámu s fotografiemi, které fotografoval Josef Sudek pro knihu Chrám sv. Víta?Kniha, která vyšla v nakladatelství Družstevní práce v roce 1928 zahrnula jen fotografie Josefa Sudka z dvacátých let, tzn. z doby dostavby Chrámu sv. Víta a jsou to poněkud jiné fotografie než ty, které ukazujeme na naší výstavě. Představujeme snímky z první poloviny čtyřicátých let, z období protektorátu, které připravoval pro novou monografii Svatovítského chrámu, která měla vyjít v nakladatelství Melantrich, to se z neznámých důvodů nepodařilo. Fotografie ze čtyřicátých let jsou oproti těm starším, kdy Sudek fotil z jakéhosi vlastního zájmu a záliby, tyto představují tvorbu zralého autora, který má za sebou určitou zkušenost.

Spustit audio