Kdo jsou mecenáši klasické hudby a jak je získat

25. únor 2019

Klasická hudba, jak ji dnes označujeme, se bez patronů, mecenášů, dárů či donorů neobešla nikdy ve své historii. Ať už šlo o podporu výjimečných talentů skladatelských nebo hráčských, nebo o dotování provozu opery či koncertní síně.

Někteří vešli do dějin: Naděžda von Meck, přítelkyně Čajkovského. Baron Gottfried van Swieten, který dával zakázky Mozartovi, Haydnovi a Beethovenovi. Paul Sacher, švýcarský mecenáš a podporovatel mj. Bohuslava Martinů. Princ Ludvík Bavorský, který umožnil Richardu Wagnerovi realizovat jeho velkolepé vize. Hrabě Harrach, jenž dotoval soutěž na první českou operu a podobně. Všichni tito muži a ženy si zajistili trvalé čestné místo v dějinách hudby.

Jak funguje individuální podpora dnes? Kdo jsou ti, kdo investují peníze do zážitku, který odplyne s dozněním posledního tónu? Jaké jsou jejich motivace a jakou roli hraje individuální podpora ve financování hudebních projektů, o tom autorka pořadu hovořila se zástupci obou stran: té, která dává peníze, a té, která se snaží tyto donory získávat.

Jak se žije českým hudebníkům v zahraničí?

Guildhall School of Music

Od nepaměti hráli čeští muzikanti v každém významném evropském orchestru, učili na zahraničních konzervatořích, uplatňovali se u dvorů, v operách a při chrámech. Tento fenomén v 18. století dostal dokonce název česká hudební emigrace. I v současnosti si mnoho českých instrumentalistů i zpěváků volí za své sídlo i působiště blízké či vzdálenější země.

Uslyšíme rozhovor s Danou Syrovou, která patří v této branži k nejzkušenějším. Mladý „ajťák“ Martin Kučera se zamyslí nad tím, proč jej klasická hudba tak láká, že se rozhodl ji podporovat. A mecenáš František Dostálek hovoří o zážitcích, o tom, co by měli fundraiseři zlepšit a jak jej zajímá hospodaření institucí, které podporuje.

Spustit audio