Kdo jsou mecenáši klasické hudby a jak je získat

25. únor 2019

Klasická hudba, jak ji dnes označujeme, se bez patronů, mecenášů, dárů či donorů neobešla nikdy ve své historii. Ať už šlo o podporu výjimečných talentů skladatelských nebo hráčských, nebo o dotování provozu opery či koncertní síně.

Někteří vešli do dějin: Naděžda von Meck, přítelkyně Čajkovského. Baron Gottfried van Swieten, který dával zakázky Mozartovi, Haydnovi a Beethovenovi. Paul Sacher, švýcarský mecenáš a podporovatel mj. Bohuslava Martinů. Princ Ludvík Bavorský, který umožnil Richardu Wagnerovi realizovat jeho velkolepé vize. Hrabě Harrach, jenž dotoval soutěž na první českou operu a podobně. Všichni tito muži a ženy si zajistili trvalé čestné místo v dějinách hudby.

Jak funguje individuální podpora dnes? Kdo jsou ti, kdo investují peníze do zážitku, který odplyne s dozněním posledního tónu? Jaké jsou jejich motivace a jakou roli hraje individuální podpora ve financování hudebních projektů, o tom autorka pořadu hovořila se zástupci obou stran: té, která dává peníze, a té, která se snaží tyto donory získávat.

Jak se žije českým hudebníkům v zahraničí?

Guildhall School of Music

Od nepaměti hráli čeští muzikanti v každém významném evropském orchestru, učili na zahraničních konzervatořích, uplatňovali se u dvorů, v operách a při chrámech. Tento fenomén v 18. století dostal dokonce název česká hudební emigrace. I v současnosti si mnoho českých instrumentalistů i zpěváků volí za své sídlo i působiště blízké či vzdálenější země.

Uslyšíme rozhovor s Danou Syrovou, která patří v této branži k nejzkušenějším. Mladý „ajťák“ Martin Kučera se zamyslí nad tím, proč jej klasická hudba tak láká, že se rozhodl ji podporovat. A mecenáš František Dostálek hovoří o zážitcích, o tom, co by měli fundraiseři zlepšit a jak jej zajímá hospodaření institucí, které podporuje.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?