Jistebnický kancionál si teď může zazpívat každý

10. únor 2020

Za klíčový pramen evropské středověké kultury lze bez nadsázky označit Jistebnický kancionál. Všichni známe zpěv Ktož jsú boží bojovníci, který je zde zapsán spolu se šesti desítkami dalších českých duchovních písní.

Od chvíle, kdy se na půdě fary v jihočeské Jistebnici nalezl tento manuskript o 250 stranách – to bylo v roce 1872 a stalo se to za poněkud záhadných okolností – tedy po 150 letech od objevení a šesti stech letech od jeho vzniku se do rukou čtenářů v české a anglické verzi poprvé dostává ta část rukopisu považovaná za jeho jádro: sbírka písní. A ačkoli byly některé ze zpěvů vydány v monumentální trilogii Zdeňka Nejedlého na počátku 20. století, teď teprve jsou zpřístupněny v moderní notaci – to znamená, že si je může zpívat každý, kdo zná noty.

Stalo se tak zásluhou mezioborového týmu editorů, který vedla muzikoložka Hana Vlhová-Wörner působící na Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd ČR. Spolu s kolegy, Janem Freiem z Centra pro teoretická studia a Petrem Nejedlým z Ústavu pro jazyk český byla hostem Reflexí.

Jistebnický kancionál není sborníkem revolučních písní

Kdo byli autoři kancionálu a pochyboval někdy někdo o jeho pravosti? K jakému účelu byl vytvořen a co se s ním dělo od roku 1500 do konce 19. století, kdy byl objeven?

Jistebnický kancionál

Jan Frei se zabýval hudební stránkou těchto zpěvů, Petr Nejedlý upozornil na jazykovou stránku textů, které byly pro překladatele do angličtiny tvrdým oříškem, a také na leckdy pokřivené představy o husitství. „Jistebnický kancionál není sborníkem revolučních písní,“ říká. Jde podle něj o skladby, které měly posilovat víru lidí, jež v té době procházela těžkými zkouškami. Několik písní z kancionálu zazní v pořadu v podání sboru Polyfonix.

Hana Vlhová vysvětlila peripetie, jaké obnášelo vydání tohoto svazku: práce nakonec trvala celých patnáct let. „Projekt ještě dalece není uzavřen – čekají na nás ještě tři díly včetně zhruba třísvazkového Antifonáře – a před námi stojí obtížný úkol najít způsob, jak v něm pokračovat,“ říká muzikoložka.

Čtěte také

Prvý a druhý díl Jistebnického kancionálu vydalo Nakladatelství Luboše Marka a kromě jádra – tedy přepisů písní a textů – obsahuje zásadní studie nejen zmíněných odborníků.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.