Karel Paukert, varhaník

03289003.jpeg
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03289003.jpeg

Hostem Telefonotéky byl Karel Paukert, varhaník.

V čtvrtek 8. 1. přijal pozvání Evy Ociskové Karel Paukert, český varhaník, hobojista a kurátor uměleckých sbírek.

V programové řadě OSUDY vysílal Český rozhlas Vltava v listopadu roku 2008 desetidílné rozhlasové vzpomínky varhaníka a kurátora Muzea umění v Clevelandu Karla Paukerta.

Koncertní varhaník světového renomé, vysokoškolský pedagog, propagátor české hudby je mj. znalec a ctitel současného umění hudebního, výtvarného i literárního.

Karel Paukert pochází ze Skutče, studoval v Praze i v emigraci v zahraničí, kde kvůli bývalému společenskému režimu sice zůstal, ale od počátku 90. let se každoročně vrací do vlasti. Koncertuje zde, příležitostně vyučuje na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze a letos také slaví krásné životní jubileum, své 80. narozeniny.

Živě jste si Karla Paukerta mohli poslechnout hned dvakrát: na jeho varhanním recitálu v evangelickém kostele sv. Salvátora v Praze ve středu 7. ledna od 17:30 a ve čtvrtek 8. ledna ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, kde byl hostem Evy Ociskové v Telefonotéce.

O čem Karel Paukert v Telefonotéce vyprávěl? O koncertních pódiích a umělcích na ně vstupujících.

„Velmi málo posluchačů si pravděpodobně uvědomí, že i když hrál člověk spoustu koncertů, stále ho potkává menší anebo větší tréma. I dny před vystoupením jsou tím někdy poznamenány. Ve snech člověk zapomíná varhanní boty, anebo má jednu opravdovou a druhou třeba lyžařskou. Ve skutečnosti potom k jiným prekérním situacím patří hledání toalety v kostele, který, jak se ukáže, žádnou nemá.

Během třiceti let činnosti, coby impresário v clevelandském muzeu, jsem byl často svědkem toho, jak "předkoncertní“ nervy mění racionální disposici. Jeden slavný klavírista musel noc před koncertem projít všemi body jeho cesty na pódium, už z parkoviště. Navíc si vyžádal růžový toaletní papír.

Jiní zase až do poslední chvíle holdují nějaké vášni. Zvláště jazzisti. Kupř. trumpetista Dizzy Gilespie se nemohl rozloučit s partiemi pokeru, které hrál v šatně, před vystoupením a během přestávky... Prostě tyto manifestace abnormálního chování nemají meze.

Totéž po koncertě, když adrenalin dosáhne vyšší hladiny. Mým úkolem tehdy bylo dotyčnému umělci vyhovět a bez jakýchkoliv debat se přizpůsobit. Výsledkem byly většinou výborné koncerty."

Co se týče sama sebe, svých koncertních vystoupení, snažit se vždy odizolovat od ochromujících myšlenek a soustředit se na to, co leží přede mnou. Když se to podaří, koncert je dobrý a to je krásný pocit. Když ne, musí se stránka s ponaučením obrátit a začít znovu.

S Telefonotékou oslavil Karel Paukert své 80. narozeniny.

Archiv odvysílaných pořadů.