Karel IV.: Vlastní životopis

Pětidílná četba na pokračování z významného literárního díla českého krále a římského císaře.

Poslouchejte od 16. ledna vždy v 18:30 na Vltavě.


Karel IV., syn českého krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, český král a římský císař, zakladatel pražské univerzity, budovatel mnoha světských a sakrálních staveb se narodil 14. 5. 1316 v Praze a zemřel tamtéž 29. 11. 1378.

Do literárního dění zasáhl jako iniciátor, pořadatel a autor řady latinských politicky motivovaných děl z oblasti práva, morálky, dějepisectví a hagiografie.

Nejvýznamnějším Karlovým literárním dílem je vlastní životopis Vita Caroli (Karlův život, asi kolem 1371), ve 14 kapitolách dovedený do 1340, ve zbývajících 6 kapitolách, již z pera jiného autora, do Karlovy volby římským králem roku 1346.

Dílo, proložené náboženskými úvahami, bylo určeno Karlovým synům, aby se z otcových osudů a skutků, úspěšných i chybných, naučili náležité a bohabojné orientaci při plnění panovnického poslání.


Účinkují:Vladimír RážHana Brothánková

Překlad: Jakub PavelPřipravila: Daniela HlavováRežie: Josef Melč

Natočeno v roce 1978.

autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...