UDÁLOST

Kánon100. Vybíráme nejzásadnější česká díla za posledních sto let

Kánon100

Má vůbec smysl pokoušet se o vytvoření národního uměleckého kánonu? Vltavský projekt Kánon100 se pokouší shromáždit ta nejdůležitější umělecká díla vytvořená během sta let existence našeho novodobého samostatného státu.

Růžový tank, Dvoubarevná Fuga i Kleopatra. Která česká umělecká díla patří do Kánonu100? Podívejte se na záznam z Winternitzovy vily, kde diskutovali historik umění a architektury Ivan Muchka, výtvarný kritik Jan Skřivánek a výtvarná redaktorka Tereza Kozlová. Uváděla Petra Švecová.

Oslovili jsme odborníky v jednotlivých uměleckých oborech (hudba, literatura, film, divadlo, výtvarné dílo, architektura…), aby nám v hledání takových děl pomohli. Vybrali jsme desítku děl v každém oboru, která vám, posluchačům, nabízíme nejprve k uvažování a posléze i k hlasování, abychom se skrze tento průzkum volbou společně dozvěděli, která díla z tohoto jistě vždy provizorního Kánonu100 považujeme nakonec za nejdůležitější a nejsilnější.

Hlasování proběhne v září a v říjnu letošního roku, už teď ale budeme na těchto webových stránkách postupně zveřejňovat vybrané desítky děl Kánonu100. A protože kategorií, v nichž se díla vybírají, je deset, dostojíme našemu názvu - Kánon100  - i v absolutních číslech. Výběr děl budou reflektovat veřejné debaty, které proběhnou do začátku léta.

První veřejná debata k projektu Kánon100 proběhla 19. května během Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. O próze, poezii a eseji hovořili Blanka Stárková a její hosté: Martin C. Putna, Jakub Řehák, Blanka Činátlová a Radek Malý. V oblasti hudby hledali odpovědi účastníci debaty 28. května ve dvoraně Rudolfina. Sešli se  skladatel, muzikolog a historik Miloš Štědroň, generální ředitel České filharmonie a klavírista David Mareček, ředitel Hudebního informačního střediska a skladatel Petr Bakla a skladatel a šéfdirigent Janáčkovy opery Marko Ivanović. Moderoval Boris Klepal. Sérii debat uzavřeme diskusí o filmovém kánonu republiky, kterou povedou Pavel Sladký a Šárka Gmiterková se svými hosty v rámci programu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. O vysílání záznamů všech diskusí vás budeme včas informovat.

Hra s názvem Kánon100 začíná, pojďte (si) hrát s námi!

Nejnovější články