Jules Mazarin: Breviář politiků

28. prosinec 2018

Uměl šikovně získávat přízeň mocných a odstraňovat své nepřátele. Jeho Breviář politiků lze tedy číst i jako soupis pragmatických a cynických lekcí, které mohou být leckomu užitečné i dnes. Rady francouzského kardinála určené začínajícím politikům v podání Otakara Brouska poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Co o tomto kardinálu s nedobrou pověstí víme, pokud jde o oblast písemnictví a umění? Jules Mazarin – původem Vlach, dnes bychom řekli Ital – neuměl ani po dvaceti letech pobytu ve Francii dobře psát francouzsky (přiznal to s příznačnou neohrabaností v jednom dopise v roce 1658: „Můj jazyk není tak dobře francouzský, jako je francouzské mé srdce.“). Na druhou stranu je třeba mu přiznat zásluhy v oblasti hudby (Mazarin, který od r. 1645 pořádal na královském dvoře koncerty italských hudebníků, se zasloužil o první uvedení italské opery ve Francii r. 1647) i literatury resp. knihovnictví: kardinál založil první velkou francouzskou vědeckou knihovnu a zmínil se o tom, že tato knihovna je jednou z jeho velkých vášní (sbírka čítala na 54 000 svazků).

Dnešní čtenář zná tuto postavu především z Dumasova románu Tři mušketýři po dvaceti letech: kardinál Mazarin je zde líčen jako úspěšný politik a intrikán, milenec Anny Rakouské a protivník čestných tří mušketýrů. Realita byla, jak je vidět dle jeho nesporných zásluh v oblasti kultury, složitější, barvitější. Není ovšem pochyb o tom, že Mazarin uměl šikovně získávat přízeň mocných a odstraňovat své nepřátele. Jeho Breviář politiků lze tedy číst i jako soupis pragmatických a cynických lekcí, které mohou být leckomu užitečné i dnes.

Kardinál se sice nezatěžuje morálkou ani spravedlností, ale jeho spis svědčí o podivuhodné svěžesti myšlení i o určité naivitě. Z autorova úvodu: „Tak, jak to činila nejstarší a nejčistší filosofie, opíráme se dnes o dvě velké zásady. Staří filosofové říkali: mírni se a zříkej se. My říkáme: předstírej a utajuj; nebo ještě: poznej sám sebe a poznej ostatní – což, nemýlím-li se, vyjde přesně nastejno.“

Účinkuje: Otakar Brousek

Překlad: Josef Spal
Připravil: Petr Turek
Režie: Ivan Chrz

Natočeno v roce 2011.

autor: tur
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...