Jiří Příhoda: E-SHAPE E-SPACE E-SCAPE

21. květen 2008

Rádi bychom vás pozvali do Galerie Hunt Kastner Arworks v Kamenické ulici v Praze. Galerie však, tak jak jsme na ni byli zvyklí, přestala ve své původní podobě existovat a místo ní najdeme zcela nový prostor - objekt, jehož autorem je dvaačtyřicetiletý umělec Jiří Příhoda, laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 1997. Jiří Příhoda studoval v letech 1990 až 1996 na Akademii výtvarných umění v Praze a k jeho nejznámějším pracím patří velké, prostorem výstavních síní determinované instalace na pomezí umění a architektury. Pracoval i s videem, je také známým grafikem a architektem inovativních expozic několika skupinových výstav. Svůj projekt realizovaný v Galerii HUNT KASTNER ARTWORKS nazval Jiří Příhoda - E-SHAPE E-SPACE E-SCAPE - a uvádí jej barevnými pozvánkovými letáky, které připomínají nabídku stavebních firem. V rozhovoru s Karlem Oujezdským hovoří autor Jiří Příhoda.

Spustit audio