Jiří Hájíček zas zneklidňuje Jihočechy. Jeho Dešťová hůl je rekviem za poctivé vlastníky půdy

21. listopad 2016

Sympatické na prózách Jiřího Hájíčka je, jak na čtenáře dýchnou povědomým tónem vyprávění. Rozvláčný popis ho uvádí do prostředí a situací, s nimiž se setkal v Selským baroku i Rybí krvi.

V případě Dešťové hole vycházíme ze vztahu dvou lidí ve středním věku, pohrávajících si s krizí této životní etapy. Ona, Tereza, učitelka hudby, je majitelkou 120metrového, velkoryse rekonstruovaného středostavovského bytu v centru Českých Budějovic. Touží po dítěti, a tak se její biologické hodiny i reálný čas obtáčejí především v křivkách pravidelné periody.

On, Zbyněk, je „vedoucí pozemkového oddělení“ s poruchou spánku. Majitel louky, kterou bezplatně pronajímá indiánům, a také postavě, kterou Hájíček do románu přenesl z reálného prostředí, souputníka z Českobudějovické literární buňky, spisovatele Davida Jana Žáka. V knize ho oděl do hávu nepochybně jurodivějšího, než jaký obývá ve skutečnosti. Příběhu tím autor podsunul zvláštní koloraturu, upozornil na specifické milieu místa, jehož je on, a jistě i David Žák, zapáleným patriotem. Co se týče děje, je úkol regionálního pisatele titěrný. Ten v ústraní tvoří příběh jiného Jihočecha, aviatika a podivína Víta Fučíka Kudličku. Románovému Zbyňkovi tak implantoval touhu připnout si křídla a vzlétnout. Výrazné změny poněkud usedlého životaběhu ale hrdina schopen není.

Možná se absencí ornamentů autor vyhne kýčovitosti, ale zároveň jistá zaťatost jeho hrdinů působí nepřirozeně. Potomci selských rodů mají úporné kořeny a neradi se vzdávají toho, do čeho se jednou zakousli. Zde do nejasností a podvodů lokálních politiků. Westernový motiv osamoceného „ochránce svědomí“ však zůstává otevřený.

Hájíčkovy postavy většinou narazí na tajemství, nepravost, křivdu a postupně zjišťují, že srovnat ji neumí Takže ji poměrně dlouho popotahují a kostrbatě rozmělňují. Tak je na tom i Zbyněk, zaměstnanec Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, správce jejího pozemkového fondu. Umí číst v mapách, vyzná se v katastru nemovitostí. Touží jet na Špicberky, ale poklid jeho stereotypu naruší mnohem bližší destinace. Při návratu do rodné vsi jihočeský venkov nezklame. Z prvotní nesrovnalosti, možná omylu, je najednou podvod, potenciální zločin. Románový závěr je „jako ze života“. Zbyněk třímá svůj praporec pravdy, ale jaksi neví, co s ním, aby neodvál křehké jistoty vlastního bytí. Co se stane, až se vzedme čerstvý vítr, to si možná autor nechává pro své další dílo.

V tomto nejvěrohodněji působí povzdech spisovatele registrujícího poslední a valem vymírající generaci vlastníků půdy. Ti, kteří přicházejí po nich, už mají jen projekt a podnikatelský záměr s lehkostí překračují dědické nároky i tradice, nemusí přes mrtvoly, jak známo, stačí protekce a tučný měšec.

Pakliže Jiří Hájíček zamýšlel Selský baroko, Rybí krev a Dešťovou hůl coby „venkovskou trilogii“, nutno ocenit evidentní vzestupnou tendenci. I když nejnovější román charakterizuje výrazná ztráta iluzí, možná právě proto je z dosud vydaných nejlepší.

Čtěte také: Aby ten román měl zkrátka grády jako román. Tereza Boučková prožívá, fabuluje a píše, že Život je nádherný

Spustit audio