Jiný svět Stanislava Kolíbala

30. říjen 2012

V Jízdárně Pražského hradu je k vidění velká reprezentativní výstava sochaře a výtvarníka Stanislava Kolíbala, jedné z nejvýznamnějších postav českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Sochaře světově známého a jednoho z mála českých výtvarníků, kteří se prosadili v zahraničí.

Výstava má název „Jiný svět“ a Správa Pražského hradu ji připravila ve spolupráci s Prinz Prager Gallery a White Gallery. Představuje umělcovy objekty, reliéfy, plastiky, instalace, kresby a akvarely vytvářené od roku 1956 do roku 2012.

Stanislav Kolíbal, ročník 1925, vystudoval užitou grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a scénografii na pražské DAMU. Jeho tvorba se vyvíjela od figurálních kompozic inspirovaných kykladskou plastikou k jazyku geometrie a abstrakce, k práci se základními geometrickými útvary. Spolu s Adrienou Šimotovou, Václavem Boštíkem a dalšími založil uměleckou skupinu UB 12, která byla v roce 1970 zakázána.

02719733.jpeg

Kolíbal vystavoval v nejprestižnějších světových galeriích, jako jsou Muzeum moderního umění a Guggenheimovo muzeum v New Yorku, v pařížském Centre Pompidou, jeho dílo je zastoupeno vedle veřejných a soukromých sbírek i v londýnské Tate Gallery, newyorském Metropolitním muzeu nebo vídeňské Albertině. V roce 1990 byl jmenován profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze, kde vedl ateliér Socha-instalace.

Karel Oujezdský se Stanislava Kolíbala v Jízdárně Pražského hradu zeptal, jakou koncepci pro výstavu „Jiný svět“ zvolil.

02719737.jpeg

Výstavu „Stanislav Kolíbal: Jiné světy“, kterou společně s autorem připravil kurátor Martin Dostál, můžete v Jízdárně Pražského hradu navštívit do 6. ledna 2013.

Spustit audio