Jevíčko jaké je aneb V metropoli Malé Hané

31. říjen 2020

Reportážní návštěva městečka spojeného s Římany, Germány a prozaikem Josefem Jedličkou. V roli průvodce se představí básník Rudolf Beran. Premiéru poslouchejte on-line po dobu jednoho měsíce po odvysílání.

Foto Jedličkova domu, Jevíčko – Malé náměstí

„Jevíčko, postaru Jevíč, leží v táhlé kotlině Malé Hané u potoka Děvečka, původně při cestě, která vedla ze Svitav Letovicemi do Brna. Staré zeměpanské městečko, doložené už ve 12. století a nadané mnoha výsadami, bylo zbudované na malém návrší jako pravidelná hrazená okrouhlice se čtyřmi branami.“

Josef Jedlička: Krev není voda

K natočení pořadu pro Víkendovou přílohu mě do Jevíčka přivedly kulturní aktivity tamních nadšenců, především Rudolfa Berana, městského radního, básníka a rockera. Během mého pobytu v Jevíčku mezi první a druhou vlnou covidu jsem měl možnost poznat, jakým podivuhodným způsobem umí Rudolf Beran tyto tři aktivity propojit. Kulturní podniky, které v Jevíčku pořádají, podle mě určitě nepředstavují jen lokální událost. Tak například loni v Jevíčku připravili Rok římsko-germánských válek. Archeologové tam totiž našli pozůstatky po táboření římské legie ze druhé poloviny 2. století, konkrétně příkop obranné linie tábora.

Rudolf Beran jako Rudolphus Maximus v roce 2019 v Roce římsko-germánských válek na Malé Hané

Jedna z nových ulic Jevíčka nese název Římských legií. Kolik českých nebo moravských měst se může pochlubit ulicí Římských legii? Žádné takové město jsem nenašel. Nedaleko římského tábora, přes potok, archeologové zkoumají lokality, kde v době pobytu Římanů u Jevíčka, k jehož založení došlo až za tisíc let, tehdy žili Germáni. A právě v základech germánského stavení jsem natáčel s docentem Eduardem Droberjarem o římských a germánských stopách u Jevíčka, který tamní archeologický průzkum řídí. Pan docent má jeden velký sen: domnívá se, že se tady na konci markomanských válek mohla odehrát i nějaká římsko-germánská bitva. Rád by u Jevíčka našel její archeologické pozůstatky. Zvláště okolní lesy se mu jeví jako velmi příhodné místo pro takovou bitvu.

Germáni v Jevíčku v době římské

Letos v Jevíčku organizují Rok židovské paměti. Navzdory pandemickým komplikacím se povedlo v září uskutečnit jeho hlavní událost, tedy IX. ročník Jevíčkovění, což je múzicko-edukativní festival, na kterém například představil svou novou knihu Arnošt Goldflam.

Do pořadu Jevíčko jaké je jsem zařadil mimo jiné i některé jevíčkovské literární ohlasy. Připomněl jsem, že Karel Čapek přisoudil svému VanTochovi z Války s mloky jako rodiště právě Jevíčko. Slyšet můžete také ukázky z poezie Jevíčkovana Rudolfa Berana a v neposlední řadě také připomínám jevíčkovské pasáže, obsažené v mimořádném literárním díle – v rodinné kronice Krev není voda spisovatele Josefa Jedličky, jehož otec z Jevíčka pocházel.

autor: Jiří Kamen
Spustit audio

Související