Jarmila Horáková, rumunistka. Rozhovor k Měsíci autorského čtení, který letos představuje rumunské autory. Moderuje Petr Gojda

Jarmila Horáková
Jarmila Horáková

Pod zkratkou MAČ se skrývá už dvacet let největší středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení. Vznikl v Brně jako nápad nakladatelství Větrné Mlýny a postupně se rozrůstal do dalších měst. Několikátým rokem je sestava ustálena na  Brně, Ostravě, Košicích, Wroclawi a Lvově.

Festival zahrnuje dvě hlavní programové linie: jedna, domácí, reprezentuje literatury pořadatelských zemí, druhá zase písemnictví země, která je v daném roce čestným hostem. Letos to bude Rumunsko. Na literaturu této zkoušené země a na autory, kteří se v rámci autorských čtení představí i u nás, se Petr Gojda zeptá rumunistky Jarmily Horákové.