Jarmila Horáková, rumunistka. Rozhovor k Měsíci autorského čtení, který letos představuje rumunské autory. Moderuje Petr Gojda

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jarmila Horáková

Pod zkratkou MAČ se skrývá už dvacet let největší středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení. Vznikl v Brně jako nápad nakladatelství Větrné Mlýny a postupně se rozrůstal do dalších měst. Několikátým rokem je sestava ustálena na  Brně, Ostravě, Košicích, Wroclawi a Lvově.

Festival zahrnuje dvě hlavní programové linie: jedna, domácí, reprezentuje literatury pořadatelských zemí, druhá zase písemnictví země, která je v daném roce čestným hostem. Letos to bude Rumunsko. Na literaturu této zkoušené země a na autory, kteří se v rámci autorských čtení představí i u nás, se Petr Gojda zeptá rumunistky Jarmily Horákové.