Jan Lesák: Příběh pro začátečníka

14. březen 2011

Fotograf gallery ve Školské 28 v Praze 1 představuje práce dvou mladých umělců.

První z nich, slovenský fotograf Peter Fabo, loňský absolvent oboru fotografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, vystavuje svůj intimní projekt nazvaný „Příloha inzerátu“.

Druhý projekt nese název „Případ pro začátečníka“ a jeho autorem je Jan Lesák, který studoval v ateliéru fotografie Pavla Baňky na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a dnes tam pokračuje v doktorandském studiu. Právě jeho se Karel Oujezdský zeptal, z čeho tentokrát čerpal.

Výstavu Jana Lesáka „Případ pro začátečníka“ si můžete ve Fotograf gallery ve Školské 28 v Praze 1 prohlédnout do 25. března. Současně je i výstava slovenského fotografa Petera Faba nazvaná „Příloha inzerátu“.

Spustit audio