Jan Amos Komenský: Diogenes znovu naživu

31. březen 2012

Podle latinských pramenů napsal Jan Amos Komenský hru o řeckém filosofovi, o jehož svérázných příhodách a originálnímu přístupu k životu psal nejeden antický autor. Přestože byla původně určena k výuce latiny, ve druhé polovině dvacátého se v českém překladu dostal před českého diváka. Zásluhu na jejím objevení má i Český rozhlas, který ji ještě před divadelním uvedením vysílal již v roce 1970.

Poté, co bylo ve vrcholném středověku vyhnáno z veřejných prostranství, vstoupilo divadlo prostřednictvím výuky latinského jazyka cestu přímo do center vzdělanosti - do škol a universit. Dále se vyvíjelo jako tzv. školské drama. Ve formě i obsahu se navazovalo na antickou tradici, vzorem byly komedie Terentiovy a Plautovy. Výrok humanistického myslitele Erasma Desiseria Rotterdamského: "Bez Terentia se ještě nikdo nestal dobrým latinářem" jistě znali i naši reformační učenci, kteří se zasloužili o pěstování školského divadla jako překladatelé, autoři a dokonce i inscenátoři. Jejich řadu dovršuje Jan Amos Komenský.

Divadlo chápal především jako důležitý výchovný prostředek a dal mu místo ve své soustavě sedmitřídně školy. Svoje teoretické názory na divadlo i praktický návod jeho začlenění do školní výuky podal zejména ve známém díle Škola hrou, vydaném poprvé v roce 1656. Zde můžeme číst: "Jediné drama dobře zahrané přenášívá více užitku, nežli sebevíce řečí..." Veden snahou využít drama jako prostředku pro konkrétnější výklad školní látky, převedl Komenský v tomto díle obsah svojí Brány jazyků do 8 dramatizovaných textů. A doporučil, aby je žáci předváděli celkem čtyřikrát do roka. Každé z představení mělo uzavřít větší celek školní látky a bylo zároveň i prostředkem jejího důkladného osvojení.

Komenský byl pro školské divadlo opravdu zapálen a jeho provozování na školách prosadil i přes odpor Jednoty bratrské. Z jeho školských her se úrovní i námětem vymyká hra Diogenes cynicus redivivus. Svérázný filosof mu nejspíš byl velmi blízký svojí důsledností, s jakou naplňoval své filosofické zásady ve vlastním životě. Tato duchovní spřízněnost se promítla i do kvality textu: dialogy i situace jsou vtipné a netrpí obvyklou rozvleklostí a mnohomluvností školských dramat.

V roce 1970 natočil Komenského Diogena Josef Melč s Felixem le Breux v titulní roli a do dalších úloh obsadil mimo jiné Miloše Nedbala, Jaromíra Spala nebo Jiřího Adamíru. Hru vysíláme v rámci týdenního programu věnovaném na Vltavě odkazu a dílu Jana Ámose Komenského.

Po odvysílání najdete hru k poslechu po dobu jednoho týdne na stránce Hry a literatura ve streamu.

autor: ČRo Vltava
Spustit audio