Jak těžko býti analytikem?

03346815.jpeg

Literární pásmo věnované životu a dílu literárního a hudebního kritika a překladatele Kamila Fialy.

Poslouchejte na Vltavě 29. března 2015 ve 20:00.


Pořad věnovaný literárnímu, hudebnímu kritikovi, překladateli, lékaři Kamilu Fialovi (1880-1930) je kompozicí uzlových životopisných bodů, přibližujících osud této nevšední osobnosti; výběru z jeho nemilosrdných kritických recenzí, ale i porozumivých statí - obzírajících českou literaturu let 1907-1920 (publikovaných v Moderní revui).

Pořad doplňuje Fialův esej s hudební tematikou, který přiblíží autorovy estetické nároky. Fialovo životní drama nahlédneme též prostřednictvím korespondence s jeho blízkým spolupracovníkem, redaktorem Moderní revue, Arnoštem Procházkou.

Dopisy zejména z období první světové války (která Fialovu životní dráhu ovlivnila) - a krátce po ní - nám také zprostředkují nelehký zápas tohoto kritického maximalisty - se sebou samým.


Připravil: Vratislav FärberRežie: Lukáš Hlavica

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby