Jacek Baluch: Moje Praha

10. červenec 2019

Ve věku 79 let zemřel Jacek Baluch, polský literární historik, překladatel z češtiny do polštiny a popularizátor české literatury, profesor na Jagellonské univerzitě v Krakově, člen polského PEN klubu a někdejší velvyslanec v Praze. Jeho životní příběh poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne.

Profesor Jacek Baluch se narodil 17. března 1940 v Krakově. Po studiích slavistiky a polonistiky na tamní Jagellonské univerzitě, v letech 1960–1961 také v Praze na Karlově univerzitě, pak v 70. letech působil jako lektor polského a českého jazyka na Univerzitě ve Wűrzbugu. V 80. letech se angažoval v Nezávislém odborovém hnutí Solidarita, za tuto činnost byl během stanného práva (1981–1983) internován. V letech 1990–1995 působil jako velvyslanec Polské republiky v Praze. V roce 1991 přednášel polskou literaturu na Karlově univerzitě.

Věnoval se překladům z češtiny do polštiny, za zmínku stojí především tato díla: Jaroslav Hašek: Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona, Jan Patočka: Co jsou Češi?, Ladislav Klíma: Utrpení knížete Sternenhocha. Z polštiny do češtiny přeložil zvukomalebnou báseň Lokomotiva od významného polského básníka Juliana Tuwima. Velkou část jeho překladatelské činnosti tvořily překlady prací tematicky zaměřených na teorii literatury či metodologii literární vědy, především Jana Mukařovského, Felixe Vodičky a dalších českých, slovenských, ale i ruských autorů.

Ve své práci se Jacek Baluch věnoval především české literatuře 20. století, je autorem knih Język krytyczny F. X. Šaldy (Kritický jazyk F. X. Šaldy), Kain według Hrabala (Kain podle Hrabala). Významná byla také jeho editorská činnost: Hrabal, Kundera, Havel. Czeski esej współczesny (Hrabal, Kundera, Havel. Česká současná esej), Frantisek Halas, Wybór poezji (Výbor poezie) nebo Czescy symboliści, dekadenci i anarchiści przełomu XIX i XX wieku (Čeští symbolisté, dekadenti a anarchisté přelomu 19. a 20. století).

Profesor Jacek Baluch se dlouhodobě věnoval přednáškové činnosti, v roce 2014 se mimo jiné zúčastnil pražské konference o Bohumilu Hrabalovi u příležitosti 100. výročí narození tohoto významného českého spisovatele.

Profesor Jacek Baluch s Marcelou Býčkovou a Zdeňkem Kozákem v Českém rozhlase Brno

Ve vltavských Osudech natočených v roce 2014 zaznívají mimo jiné vzpomínky Jacka Balucha na studentská léta v Praze na Karlově univerzitě i na kulturní prostředí z počátků 60. let. Ptali jsme se také, jak jako bohemista vnímal politické změny v tehdejším Československu, především Pražské jaro a následnou intervenci vojsk Varšavské smlouvy. Podělil se s námi o své zkušenosti spojené s působením v hnutí Solidarita, kontaktem s českými disidenty a pobytem ve vězení, během něhož překládal a psal texty písní. Českému posluchači nastínil politické a kulturní klima během výjimečného stavu v Polsku, ale také rozdílné momenty v procesu demokratizace v ČR a Polsku v roce 1989.

V neposlední řadě nás zajímalo také působení Jacka Balucha na velvyslanectví Polské republiky v Praze, jak vnímal kulturní prostředí po sametové revoluci, vztahy prezidentů České a Polské republiky, Václava Havla a Lecha Wałęsy, ale i rozpad Československa.

Připravila: Marcela Býčková
Dramaturgie: Alena Blažejovská
Režie: Zdeněk Kozák

Písně, které v průběhu pětidílného cyklu zazněly, si vybral sám Jacek Baluch.
Natočeno v brněnském studiu Českého rozhlasu v roce 2014.

Spustit audio