Ivan Hartmann: Knižní produkce Národní galerie v Praze odpovídá náročnému zadání

12. prosinec 2017

Kromě úzce odborně zaměřené produkce vydává ediční oddělení Národní galerie v Praze ročně řadu titulů, které oslovují širší veřejnost. Jednotlivé ediční řady jsou přitom profilovány obdobným způsobem, jako je tomu u zavedených nakladatelských subjektů.

Nezastupitelnou roli mají zejména katalogy k výstavám různého rozsahu a průvodce expozicemi a výstavami. Náročnější monografie a specializované publikace o výtvarném umění a ze souvisejících oborů jsou zpravidla vybavené rozsáhlým poznámkovým aparátem, početnými obrazovými přílohami a dalšími materiály.

Řadu let spolupracujeme s našimi nejlepšími grafiky, k nimž patří například Aleš Najbrt, Robert V. Novák, studio Hejduk-Musil-Strnad, Tomáš Coufal, Jana Vahalíková, studio Marvil. To je naše záruka, že se vždy dostaví výsledek excelentní.

Dosavadní bilance edičního oddělení Národní galerie v Praze, jehož je Ivan Hartmann vedoucím, je úctyhodná a potěšující, přesto je nutné vydavatelské plány promýšlet a také odpovídajícím způsobem naplňovat. Galerie dnes hledá cesty, jak vyjít vstříc svým návštěvníkům, a to jak pravidelným, tak těm, kteří se vkročením do expozic vydávají takřka do neznáma. Jedním z příkladů takovéhoto hledání je mimo jiné právě vydaná netradiční učebnice angličtiny Keška v galerii.

ukázka z knihy Keška v galerii

Plní hned několik funkcí: nabízí dobrodružství spočívající v hledání „kešky“ v interiéru Schwarzenberského paláce, v kulisách vytvářených deseti uměleckými díly, je zajímavým prozaickým textem, ale také ilustrovanou učebnicí obsahující mnoho kreativních úkolů.

Jedním z našich posledních titulů je po vizuální stránce velmi zdařilá publikace s názvem Aj Wej-wej: Zákon cesty, doprovázející projekt známého čínského výtvarníka a politického aktivisty, objasňující i jeho společenský a politický kontext.

K nejnovější produkci těchto výpravných titulů patří publikace doprovázející právě probíhající výstavy: Aj Wej-wej: Zákon cesty, Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský a Norbert Grund: Půvab všedního dne.

Ivana Hartmanna jsme v této Vizitce zároveň stihli představit i jako úspěšného rozhlasového autora (zazněla i krátká ukázka z pořadu Zakopaný pes), divadelního kritika a autora televizních scénářů (mj. dokumentárních cyklů o Národním divadle a Obecním domě).

autor: Václav Flegl
Spustit audio