Hus za šunku

16. březen 2007

Jak vypadá nejmladší slovenský grafický design? Odpověď na tuto otázku vám alespoň částečně poskytne výstava studentských prací Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislavě, která je pod názvem HUS ZA ŠUNKU otevřena do 29. března v galerii Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Kurátorsky ji připravili Boris Meluš a Palo Bálik. O stručnou charakteristiku náplně práce bratislavské Katedry vizuálnej komunikácie požádal Karel Oujezdský nejdříve jejího vedoucího, profesora Pavla Chomu.

Spustit audio