Hrdinové českého národa: Lidové milice

Lidové milice

Ozbrojená pěst dělnické třídy a hrdinové v uvozovkách.

Složka podřízená vedení vládnoucí komunistické strany v někdejším Československu existovala v letech 1948 až 1989.

Lidové milice vznikly z původně dělnických jednotek a vyvinuly se v dobře organizované a vyzbrojené síly, které měly plnit úkoly v systému ochrany a obrany komunistického režimu od potlačování občanských nepokojů až po bojové nasazení v případě válečného konfliktu.