Hrdinové českého národa. Čeští Bratři

03300356.jpeg

Čeští bratři ve svých dějinách: inspirátor Petr Chelčický, Jan Blahoslav i zdaleka nejvýznamnější osobnost Jednoty bratrské - Jan Amos Komenský.

Po skončení třicetileté války sepsal Jan Amos Komenský svůj Kšaft neboli Závěť, ve kterém odkázal českému národu šest hodnot: lásku k pravdě, Bibli, lásku k řádu, jednotu, český jazyk a výchovu mládeže. Naléhavě žádá, aby se český národ k těmto hodnotám navrátil, jakmile to bude možné, a přijal je jako své vlastní dědictví, které převzal od otců.

V cyklu zazní ukázky z jejich textů i soudobé reflexe jejich díla i významu.