Giovanni Boccaccio: Dekameron

28. srpen 2014

Dekameron je Boccacciovým vrcholným dílem. Soubor sta prozaických novel spojuje jednotící rámec vyprávění o sedmi mladých paních a třech mladících, kteří se setkají v době florentského moru roku 1348, a aby unikli smrtelnému nebezpečí, odeberou se na venkov, kde si po deset dní vyprávějí příběhy na rozmanité náměty.

Poslouchejte na Vltavě od 25. do 28. srpna 2014 vždy od 9:30. Po odvysílání se jednotlivé díly četby objeví také na stránce Hry a literatura. Zůstanou tam vždy po dobu jednoho týdne.


Básník a prozaik Giovanni Boccaccio (1313–1375) proslul jako autor jednoho ze zakladatelských děl italské a světové renesance, cyklu sta novel s názvem Dekameron, ale znám je i jako autor prvního životopisu Dantova (Život Dantův, 1357–1362, č. 1940, 1965).

Boccacciův svět je už svět vyvázaný z teologického rámce a je otevřen náhodě, je to svět podivuhodně svobodný, individuum je v něm odkázáno na své smysly a na svou inteligenci. Smysly činí z člověka stálého hledače lásky, od nižších poloh tělesného uspokojení až k polohám citu, v němž nechybí vznešenost a tragika.

Značná část novel Dekameronu je vystavěna na námětu erotickém, neboť nevylučování pozemské lásky ze života člověka je důsledkem celistvého pojetí lidské přirozenosti jako hodnoty neodporující Božím či mravním přikázáním.

Zdánlivá nepřítomnost morálky v Dekameronu je tak vlastně vyjádřením morálky nové, renesanční (výrazem jejího střetnutí s etickými normami středověku jsou satirické prvky v četných příbězích na námět erotického života duchovenstva).

Sám Boccaccio cítil nutnost hájit se proti nařčením z přílišné nevázanosti: roku 1373, tj. dva roky před smrtí, se pak dokonce v záchvatu kajícnosti Dekameronu zřekl v dopise M. Cavalcantimu.

V českém prostředí se jednotlivé novely Dekameronu objevují v období renesančního humanismu, s nástupem protireformace zájem ustupuje, až pak nový zájem o Dekameron začíná na sklonku 19. století.


Účinkují: Pavel Soukup a Valérie Zawadská

Autor: Giovanni BoccaccioPřeklad: Radovan KrátkýPřipravila: Blanka StárkováRežie: Michal Pavlík

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.