Filozofie veřejné dopravy

Je to už pár desítek let, co se začalo mluvit o filozofii toho i onoho - o filozofii vašeho podnikání, filozofii reklamního sdělení, filozofii předškolního vzdělávání... Profesionální filozofové na tuto náhlou inflaci „filozofie“ hleděli s jistou nevolí. Reflexe tento obranářský postoj nesdílejí a Petr Šourek se v nich věnuje „filozofii veřejné dopravy“.

Za veřejnou dopravou jistá filozofie být musela, u jejího vzniku totiž stál slavný francouzský myslitel Blaise Pascal. Poslouchejte naši nepravidelnou rubriku „Kdo nemá výročí“ a dozvíte se, co Blaise Pascal vymyslel a jak s tím pochodil.

Blaise Pascal ideou veřejné dopravy předběhl svou dobu, ale i my stále ještě kulháme za Pascalovými ideály veřejné služby. Česko - země s mimořádně rozvinutou infrastrukturou veřejné dopravy, zabředlo do neplodných ideologických sporů "auta versus veřejná doprava" a politická reprezentace z nich neumí najít cestu ven.

O výstavbě pražského metra se Petra Šourek baví se sociálním geografem Petrem Gibasem ze Sociologického ústavu Akademie věd a dospívají k názoru, že náš technokratickoinženýrský přístup k řešení společenských a politických problémů je setrvačným volnoběhem pokrokářské ideologie, dávno zbaveným silné ideje pokroku.

Se sociálním antropologem Michalem Lehečkou z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se Petr Šourek sešel v centru Prahy. Přímo na místě sledovali, jak se česká metropole přehřívá a stává obětí vlastního ekonomického úspěchu.

autor: Petr Šourek
Spustit audio