Federico García Lorca: Mariana Pinedová. Romantická veršovaná tragédie

12. únor 2023

Federico García Lorca se do dějin dramatu zapsal především svými tragédiemi. Příznačné jsou pro něj výrazné ženské hrdinky, z nichž jednou z prvních je lidová hrdinka Mariana Pinedová. Poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Osoby a obsazení: Mariana Pinedová (Helena Kružíková), Isabela Clavela (Vilma Nováčková), Doňa Augustias (Zdeňka Gräfová), Amparo (Vlasta Fialová), Lucia (Dagmar Štětinová), chlapec (Otakar Prajzner), děvče (Věra Papírková), sestra Carmen (Helena Trýbová), Don Pedro Sotomayor (Josef Karlík), Fernando (Jiří Hanák), Pedrosa (Rudolf Jurda), Alegrito (Karel Kabíček), spiklenec (Karel Meister), spiklenec (Otakar Dadák), spiklenec (Jaroslav Dufek) a spiklenec (Zlatomír Vacek).
Připravil: Evžen Turnovský
Dramaturgie: Karel Tachovský
Překlad: Lumír Čivrný
Hudba: Gustav Křivinka
Režie: Olga Zezulová
Natočeno: 1958

Mladá vdova se zapojí do liberálního hnutí proti absolutistické moci a při té příležitosti se sblíží s jedním z hrdinů tohoto odboje. Po zatčení je jí nabízena shovívavost výměnou za prozrazení jmen. Zůstává ve vězení všemi opuštěna, svou čest ale nezradí.

Španělský básník a dramatik Federico García Lorca (1898–1936) pocházel ze zámožné andaluské statkářské rodiny. Studoval filozofii a práva na univerzitě v Granadě a poté krátce i v Madridu, kde se napojil na tehdejší španělskou uměleckou avantgardu. Lorca sám byl ale také osudově ovlivněn španělskou lidovou tradicí, což se odráží v jeho poezii i v dramatech.

Pro celou Lorcovu tvorbu je vyměřeno pouhých osmnáct let. Po vypuknutí Francova povstání v roce 1936 byl pro své neskrývané levicově republikánské smýšlení popraven.

Spustit audio

Související