Důvěrná sdělení: Olomoučtí němečtí básníci

02291279.jpeg

V rámci letošního Roku německého jazyka předstvíme v pěti medailonech německojazyčné básníky z Olomouce. První díl je věnován osobnosti Josepha C. von Wiesera, předního zástupce druhé generace olomoucké básnické školy, uskupení žáků a učitelů olomoucké univerzity ve 20. až 40. letech 19. století.

Medailon č. 2 se obrací k dílu Andrease Ludwiga Jeittelese, který reprezentuje nejen politickou lyrickou tvorbu 30. a 40. let. Jeho tvorba – Jeitteles publikoval pod pseudonymem Justus Frey – reaguje na revoluční dění roku 1848, nalézáme v ní také intimní a společenskokritické tóny.

Třetím portrétovaným německojazyčným básníkem z Olomouce je Adolf Brecher, člen mužského spolku Šlaráfie. V tomto spolku šprýmařů a vtipálků se sešli intelektuálové, kteří pěstovali družné přátelství a humor. Adolf Brecher, člen významné rodiny moravských Židů, publikoval svoji šlarafovskou lyriku pod humorným pseudonymem rytíř Kax Nevyčerpatelný.

Čtvrtý díl cyklu se věnuje olomouckému rodáku Paulu Engelmannovi, který se proslavil především jako architekt a filozof. Zastavení připomene jak blízký vztah Engelmanna s filozofem Ludwigem Wittgensteinem, jenž byl jako voják zavát v první světové válce do Olomouce, tak odraz tohoto přátelství v Engelmannově poezii.

Poslední pátý medailon přináší krátký vhled do pozoruhodného básnického díla jednoho z posledních autorů německého jazyka spjatých těsně s městem Olomouc. Poezie židovského básníka Artura Vlastimila Poláka nabízí silné obrazy a obsahy (básník prošel Terezínem a byl diskriminován během socializmu) a je poutavá také experimenty se slovem.

Pro rozhlas připravil a slovem provází Lukáš Motyčka. Účinkují Nika Brettschneiderová a Václav Bahník. Režie Michal Bureš. Připravila Olomouc.