Do pyramidové hry „letadlo“ zatáhli členové Umělecké besedy i hosty. Vznikla další výstava

12. červenec 2016

Galerie Klatovy na Klenové prezentuje výstavu členů spolku Umělecká beseda a jejich hostů. Expozice s názvem UB LETADLO / Let 2 je pokračováním výstavního projektu z roku 2013 v Domě umění v Opavě. V objektu sýpky bude otevřená do 7. srpna.

Výstava má poněkud komplikovaný název UB LETADLO / Let 2, mohla byste titul expozice a princip výběru třinácti vystavujících umělců vysvětlit?

Lucie Šiklová, kurátorka: Princip je podobný hře letadlo, kdy jeden osloví druhého. Pamatuji si, že když jsme byli malí, posílali jsme si podobně pohlednice a čekali jsme, že na konci jich dostaneme každý ohromnou hromadu z celého světa – což se samozřejmě nestalo. Výstava počítá s tím, že já jako kurátor na začátku oslovím čtyři autory, kteří si k sobě mají vybrat někoho dalšího z Umělecké besedy nebo jako hosta, se kterým by chtěli vystavovat. A ti pak osloví další své přátele a tak dále. Já tento vodopád, toto letadlo řídím tím, že v určitou chvíli řeknu stop, přistáváme, mám už dost obrazů a víc by se nám jich do výstavního prostoru nevešlo. Cílem akce není pouze sama výstava, jde zároveň o jakousi sondu do fungování života našeho nejstaršího dosud působícího uměleckého spolku, vytvoření nových komunikačních spojů a otevření se uvnitř i ven.

03666109.jpeg

Koho jste oslovila? Byli to členové spolku Umělecká beseda?

Řetěz vystavujících autorů:
1. David Frank → Vladimír Hanuš → Aleš Lamr
2. Jakub Stretti → Eliška Jakubíčková j. h. → Alena Kučerová → Věra Krupičková j. h.
3. Jindřich Zeithamml → Jakub Lipavský → Eva Humlová
4. Vladimír Kopecký → Anna Matoušková j. h. → Dana Puchnarová

V roce 2013 měla Umělecká beseda 150. výročí založení. Tehdy jsem byla oslovena, abych připravila jednu výstav k tomuto jubileu. Když by se obeslal seznam členů besedy a každý by přispěl jednou, dvěma věcmi, vznikl by těžký soubor prací 150 autorů pro diváka naprosto neuchopitelný. Proto jsem navrhla, že výstavu ráda připravím, ale musím dostat volnou ruku a možnost besedu oživit a rozvířit besední život. Tehdy jsem si vybrala čtyři autory nejmladší generace z Umělecké besedy, s nimiž jsem v dobrém kontaktu, ti si vybírali dál. Instrukce byla taková, že člen besedy může oslovit i někoho nového, ale nebesedníci se musí vracet zpátky do besedy. Na začátku jsem oslovila Aleše Růžičku, Patrika Hábla, Josefínu Duškovou a Jitku Štenclovou. Ti potom postupně oslovovali svoje přátele, až se na konci ocitli autoři, kteří začínali tady v Klatovech. Na začátku řetězu dnešní výstavy UB Letadlo / Let 2 byli malíř Jakub Stretti, sochař Jindřich Zeithamml, sklářský výtvarník Vladimír Kopecký a jako host malíř a restaurátor David Frank. Umělecká beseda má ve štítu heslo „V umění volnost“, proto je otevřená veškerému druhu umění. Nechtěli jsme dělat žádnou selekci.

03666110.jpeg

Jaký vztah mezi sebou práce vedou v jednotlivých poschodích galerie?

Snažila jsem se o jejich vzájemný dialog, ne zásadní konfrontaci. To podle mě naplňuje nejlépe filozofii výstavy, má jít o rozhovor a oživení Umělecké besedy. Nebylo to samozřejmě jednoduché, dohromady se sešlo třináct autorů, třináct různých pohledů. Když jsem díla vybírala, ukázalo se, že spolu dobře korespondují. Na třech patrech se podařilo vytvořit celistvé sekce.

Spustit audio