Dirigent Bruno Ferrandis: Všechny mikrotóny světa, spojte se!

22. červen 2018

Hudební ředitel Santa Rosa symfonického orchestru v Kalifornii Bruno Ferrandis se ujal velmi složité partitury opery Aloise Háby, kterou napsal v šestinotónovém hudebním systému. Jmenuje se Přijď království Tvé! ( 1937- 42) s podtitulem Nezaměstnaní.

Bruno Ferrandis se do České republiky dostal díky náhodnému setkání v San Franciscu a také díky své zvědavosti. Jako polyglot si nemohl v jednom z místních parků nevšimnout mladého muže, který rozprávěl s malým děvčetem. Ruština, kterou výborně znal, to nebyla. Dotyčného oslovil a zjistil, že se jedná o českého skladatele Michala Rataje, který v Kalifornii zrovna studoval. Stali se z nich přátelé a při letošním posledním koncertě v Santa Rosa uvedl Bruno Ferrandis také jeho skladbu Temporis, vedle skladby Johna Adamse a Deváté Gustava Mahlera, kterou se s orchestrem rozloučil.  Michal Rataj pak doporučil Bruna Ferrandise Ostravskému centru nové hudby, dirigoval už minulý rok na Ostravských dnech.

Dirigent Bruno Ferrandis

Bruno Ferrandis se narodil v Alžíru v roce 1960 a jeho matka v roce 1962 za těžkých okolností prchala s dvěma velmi malými dětmi z Alžírska pryč. Dodnes celá rodina chápe, co to znamená být uprchlíkem v době občanské války. „Do Francie jsme přijeli jako cizinci a mí rodiče začínali zcela znovu. Neměli bychom házet dnešní uprchlíky do jednoho pytle nebezpečných lidí!“ Brunovi Ferrandisovi se díky jeho talentu podařilo vystudovat konzervatoř v Nice, bakaláře v Londýně a magisterský diplom získal na Juilliard School. Dlouho pak pobýval v USA.

Dirigent Bruno Ferrandis

„Po dvanácti letech neustálého cestování z Kalifornie do Francie to už bylo únavné a také, umělec se musí čas od času nadechnout a cítit se svobodný. Měl jsem tam spoustu závazků: jako hudební ředitel musíte v Americe shánět peníze pro orchestr, není to jenom dirigování a dramaturgie, ale každodenní péče o finance. S velmi rozpolcenými pocity jsem odcházel ze Santa Rosa od tohoto svého skvělého orchestru  a společenství lidí toho města. Navíc jako Francouz…je to kraj vína, v překrásném místě poblíž překrásného oceánu.“

Každý jsme médiem jiného výrazu a to je na zeměkouli pěkné!
Alois Hába

Pořadateli NODO/ Dnů nové opery Ostrava byl Bruno Ferrandis vloni osloven, aby začal studovat velmi rozsáhlou partituru poslední Hábovy opery. „Byl to opravdu velmi, velmi těžký proces, partitura nebyla provedena, neměli jsme dobré podklady, musel jsem např. sloučit tři velmi komplikované harfy v jednu, je to dílo velmi komplexní. Efekt Hábovy hudby je jeho mikrotonální svět. Na konzervatořích se něco takového neučíme, na běžných školách se pohybujeme jen v temperovaném ladění, ve světě pana Háby je to všechno mnohem složitější, v jednom tónu je pět dalších prostorů!“

Logo

Bruno Ferrandis vnímá jako jeden z nejzajímavějších aspektů Hábovy hudby jeho inspiraci klouzavými hlasy  moravských zpěváků, a také jeho návrat k přírodě, která nabízí podle něj bezpočet možností: „Vždyť ani sousedův pes Hektor se neomezuje na západoevropskou tónovou soustavu.“ (Alois Hába)

„Přiznejme si, že Hába strávil celý život studiem toho mikrotonálního systému, byl v něm naprosto ponořen, měl úžasný sluch. Navíc, mnoho let trvá, než si ten systém osvojíte. Problém je v tom, že my teď musíme celý ten jeho systém absorbovat po třiceti, čtyřiceti letech poslouchání a učení se zcela jiné hudbě. Musíme to zvládnout za sedm dní v Ostravě!“

O tom, jaký měl Alois Hába nezvyklý smysl pro rytmus, jak je jeho hudba v šestinotónové opeře atematická, co měl společného s Debussym a Janáčkem nebo Bergem nebo proč je Přijď království tvé o člověku, která je vězněm politického systému a další nezvyklé informace poskytuje Vizitka s Brunem Ferrandisem, který dodává:

„Alois Hába vlastně absorboval všechnu tu vídeňskou hudbu a integroval ji do svého vlastního světa, který je ale neomylně Hábův. V tomto smyslu byl a zůstává Hába velmi vlivnou osobou. Existuje velká mezera v hudebním vzdělávacím systému - měli bychom si být vědomi bohatství této mikrotonální hudby a měli bychom s ní seznamovat už malé děti. Hába věděl, že mezi dvěma tóny existuje celý svět mikrointervalů. Přivedeme tyto tóny k životu!“

Světová premiéra Hábovy opery Přijď království Tvé se koná 24. června v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě. První a poslední repríza pak 25. června tamtéž.