Comte de Lautréamont: Zpěvy Maldororovy. Podivuhodné dílo, které uchvátilo francouzské surrealisty

23. září 2022

Jako druh se zcela vymykají definici. Zpěvy Maldororovy jsou něčím mezi epopejí, černým románem, parodií romantických postupů nebo blasfemickým monologem. Podivnost obrazů a styl knihy uchvátily francouzské surrealisty, kteří v autorovi spatřovali jednoho ze svých významných předchůdců. Rozsáhlou báseň v próze v podání Igora Bareše poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé.

Hudební spolupráce: Michal Rataj
Účinkuje: Igor Bareš
Připravila: Barbora Bukovinská
Překlad: Prokop Voskovec
Režie: Aleš Vrzák
Natočeno: v roce 2011
Pořad není vhodný pro děti a mladistvé.

Básník Robert Desnos shrnul v roce 1931 vše, co je nám známo o autorovi Zpěvů Maldororových: víme, kdy se narodil a kdy zemřel, víme něco málo o jeho rodině a jeho středoškolských studiích, četli jsme Zpěvy Maldororovy, známe několik jeho dopisů, v nichž píše o svých finančních potížích a o svých literárních záměrech. Toť vše.

Ani dnes toho nevíme o mnoho více: Comte de Lautréamont, vl. jm. Isidore Ducasse, se narodil 4. dubna 1846 v Montevideu v Uruguayi, kde byl jeho otec úředníkem francouzského konzulátu. Do třinácti let žil s otcem v Montevideu (matka mu pravděpodobně záhy zemřela), roku 1859 přišel studovat na jih Francie. Do Paříže přichází v létě 1868, ve věku dvaadvaceti let.

Vlastním nákladem vydal pak celé Zpěvy roku 1869 v Bruselu, na knižní trh se však nedostaly – nakladatelé se obávali nesnází. Kromě Zpěvů se z jeho díla dochovalo jen šest dopisů a soubor esejů s názvem Poesie. Isidore Ducasse zemřel zcela opuštěn 24. listopadu 1870 za německého obléhání Paříže. Příčina jeho smrti je neznámá.

V 19. století vyšlo sice ještě druhé vydání Zpěvů (1890), ale velikost tohoto díla uznali jen vzácní jedinci. Počátkem 20. století přihlásili se k němu příslušníci umělecké avantgardy a Zpěvy vyšly potřetí (1918). Teprve toto vydání znamenalo první skutečný úspěch Isidora Ducasse – dlouho po smrti osamělého tvůrce.

Podivnost obrazů a styl knihy uchvátily francouzské surrealisty, kteří v Lautréamontovi spatřovali jednoho ze svých významných předchůdců (A. Breton jej uvádí v pověstném surrealistickém „rodokmenu“ Prvního manifestu surrealismu, v knize Ztracené kroky pak píše: „Lautréamont největším dílem nese zodpovědnost za dnešní situaci básnictví“).

V rece 1940 jej Breton zařadil do své Antologie černého humoru: „Zpěvy Maldororovy skvějí se nesrovnatelným leskem; jsou vyjádřením celkového zjevení, jež jako by přesahovalo lidské možnosti. Jedním rázem je tu sublimován celý moderní život v tom, co je v něm specifického...“

autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio

Související