Co všechno hrálo roli při vzniku uhlí?

28. leden 2014

Asi každý od školních let ví, že uhlí – a nejen ono – vznikalo za specifických podmínek z rostlinných a živočišných zbytků. Co všechno přitom hrálo roli?

Charakter mnoha nerostných surovin – včetně uhlí nebo ropy – je ovlivněn prostředím, ve kterém vznikaly, i rostlinami, které stály u jejich zrodu. A vědci zkoumají, jak přesně jednotlivé faktory působily.

Výzkum pohybů a struktury zemské kůry, hodnocení geodynamických procesů jak přirozených, tak vyvolaných lidskou činností, charakterizace vybraných ložisek nerostných surovin a možnosti jejich využití, ekologické využívání surovin a likvidace škodlivých odpadů – to je jen malá část úkolů, kterými se zabývají vědci v Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd.

Doktorka Martina Havelcová v současné době řeší projekt s odborným názvem „Biomarkery a petrografické parametry, vztah mezi nimi a hranice jejich vypovídací schopnosti“.

autoři: Jana Olivová , Helena Petáková
Spustit audio