Co všechno hrálo roli při vzniku uhlí?

28. leden 2014

Asi každý od školních let ví, že uhlí – a nejen ono – vznikalo za specifických podmínek z rostlinných a živočišných zbytků. Co všechno přitom hrálo roli?

Charakter mnoha nerostných surovin – včetně uhlí nebo ropy – je ovlivněn prostředím, ve kterém vznikaly, i rostlinami, které stály u jejich zrodu. A vědci zkoumají, jak přesně jednotlivé faktory působily.

Výzkum pohybů a struktury zemské kůry, hodnocení geodynamických procesů jak přirozených, tak vyvolaných lidskou činností, charakterizace vybraných ložisek nerostných surovin a možnosti jejich využití, ekologické využívání surovin a likvidace škodlivých odpadů – to je jen malá část úkolů, kterými se zabývají vědci v Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd.

Doktorka Martina Havelcová v současné době řeší projekt s odborným názvem „Biomarkery a petrografické parametry, vztah mezi nimi a hranice jejich vypovídací schopnosti“.

autoři: Jana Olivová , Helena Petáková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...