Co máme hledat na exoplanetách?

23. leden 2014

Astronomové nacházejí ve vesmíru stovky planet obíhajících cizí hvězdy – jak se ale mohou dozvědět něco bližšího o jejich chemickém složení – a co hledat, když chtějí najít stopy života?

Když chtějí astronomové najít život jinde ve vesmíru, jednou z mála možností, které dnes mají, je zkoumat chemické látky, které se na jiných planetách nacházejí, metodami tzv. spektroskopie neboli analýzy světla z těchto objektů. I tak je ale problém, co může skutečně spolehlivě prozradit přítomnost života.

Z údajů z družice Kepler, která pátrala po planetách mimo naši Sluneční soustavu, vědci vyvodili, že v naší Galaxii mohou kolem jiných hvězd obíhat miliardy planet, jejichž velikost je srovnatelná se Zemí a které se nacházejí v zóně, kde se může vyskytovat voda v kapalném skupenství.

Mají tedy teplotu příhodnou pro život v nám známě podobě. Metod, jak se o nich dozvědět víc, však zatím vědci nemají mnoho. Hlavním nástrojem zkoumání je pro ně spektroskopie, tedy – velmi zjednodušeně řečeno – analýza světla rozloženého na jeho spektrum.

Dá se předpokládat, že mezi exoplanetami bude i nějaká, která bude mít atmosféru podobnou zemské? Ta je totiž velmi výjimečná, protože její složení ovlivnily i živé organismy.

autor: Jana Olivová
Spustit audio