Co máme hledat na exoplanetách?

Cílem mise Kepler jsou hlavně planety podobně velké jako Země
Cílem mise Kepler jsou hlavně planety podobně velké jako Země

Astronomové nacházejí ve vesmíru stovky planet obíhajících cizí hvězdy – jak se ale mohou dozvědět něco bližšího o jejich chemickém složení – a co hledat, když chtějí najít stopy života?

Když chtějí astronomové najít život jinde ve vesmíru, jednou z mála možností, které dnes mají, je zkoumat chemické látky, které se na jiných planetách nacházejí, metodami tzv. spektroskopie neboli analýzy světla z těchto objektů. I tak je ale problém, co může skutečně spolehlivě prozradit přítomnost života.

Z údajů z družice Kepler, která pátrala po planetách mimo naši Sluneční soustavu, vědci vyvodili, že v naší Galaxii mohou kolem jiných hvězd obíhat miliardy planet, jejichž velikost je srovnatelná se Zemí a které se nacházejí v zóně, kde se může vyskytovat voda v kapalném skupenství.

Mají tedy teplotu příhodnou pro život v nám známě podobě. Metod, jak se o nich dozvědět víc, však zatím vědci nemají mnoho. Hlavním nástrojem zkoumání je pro ně spektroskopie, tedy – velmi zjednodušeně řečeno – analýza světla rozloženého na jeho spektrum.

Dá se předpokládat, že mezi exoplanetami bude i nějaká, která bude mít atmosféru podobnou zemské? Ta je totiž velmi výjimečná, protože její složení ovlivnily i živé organismy.