Co je elektronová krystalografie

03218148.jpeg

S ohledem k pokračující miniaturizaci v mnoha oblastech techniky i materiálových věd, také čeští vědci zdokonalují stávající metody a hledají nové postupy pro výzkum v oblastech miniaturních rozměrů. Cestu může usnadnit elektronová krystalografie.

Většina technologií v současné době směřuje k miniaturizaci, elektronikou počínaje, přes senzory až k nanomateriálům, jejichž některé složky mají rozměry měřené v nanometrech, tedy miliontinách milimetru, což jim často dává zcela nové a jinak nedosažitelné fyzikální a chemické vlastnosti, a které samy o sobě přinášejí zcela nové technologické možnosti.

Důležitým nástrojem pro výzkum na takto malých škálách je elektronová krystalografie, která používá elektronové záření ke studiu krystalů o rozměrech desítek nebo stovek nanometrů. Odborníkem v této oblasti vědy je doktor přírodních věd Lukáš Palatinus z Oddělení strukturní analýzy Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.