Čirá slast? Zkuste číst román Ada aneb Žár Vladimíra Nabokova

03538832.jpeg

Anglicky psaný román Vladimíra Nabokova, nazvaný Ada aneb Žár, vyšel v roce 1969. Jeho českého vydání jsme se dočkali až teď, po šestačtyřiceti letech. A dostáváme tak do ruky spisovatelův počin nejrozsáhlejší, nejhlubší, ale také nejhravější. Jazykově brilantní a myšlenkově ambiciózní prózu popisující osudový vztah dvou sourozenců vydalo v překladu Pavla Dominika nakladatelství Paseka.

„V jeho postupně odkrývaných a překrývajících se vrstvách dominuje poezie a obraznost,“ uvádí v závěrečné studii nazvané Vášně, vábničky a klamy Ady Kamila Chlupáčová. A dál pokračuje: „Ada je románe o vášni a velkolepým fantaskním vyprávěním zaplněným množstvím postav a epizod, ale zároveň i reflexí času, prostoru a reality.“

Fikční svět vášníRozsáhlá próza, kterou Vladimír Nabokov psal v pokročilém věku je zároveň zrcadlem, v němž se odráží zájmy, záliby, styly i literární lásky autora, ale zároveň jsou autobiografickou reflexí vlastního stárnutí, nevyhnutelnosti unikajícího času. „Román nabízí mýtus života v incestní lásce a rozkoších, mýtus každodenního totálního erotického okouzlení a žádostivosti, celoživotního vztahu, v němž nedojde k vyvanutí citu a touhy. Imaginace má prodloužit realitu v konfrontaci s traumatem ze smrti, píše Kamila Chlupáčová.

03538833.jpeg

Vladimír Nabokov a „umění románu“„On umění románu ctí, ale zároveň se ho chce zmocnit po svém,“ odpovídá překladatel Pavel Dominik na otázku, jak Vladimír Nabokov právě v tomto díle pracuje s románovou formou. „To znamená, že používá různé žánry, aluze na různé žánry, jejich parodie, aby vytvořil zase něco, co je typicky nabokovovské.“ Nejen v tomto nejrozsáhlejším prozaickém díle, ale obecně při četbě Vladimíra Nabokova zjistíme, že si je vědom svého umění, „je si vědom své intelektuální převahy a chce nám to trochu také dát znát i v tom způsobu, jakým píše a posunuje své hrdiny a děj, aby vždy bylo vidět, že tím, kdo je za vším je Nabokov“.

Začít s Nabokovem Adou?Ať znalec díla významného spisovatele, anebo ten, který se s jeho prozaickou tvorbou setkává poprvé, Ada aneb Žár pro každého může být překvapením, událostí a neobvyklým zážitkem, a navíc, jak doplňuje Pavel Dominik: „Samotná kniha se může číst samostatně, bez jakékoliv znalosti ať už biografických nebo jiných údajů, protože je to svrchovaně uzavřené dílo, kterým se může čtenář jenom těšit, řekl bych dokonce, že může prožívat to, co Nabokov sám nazývá ´estetickou rozkoší´ ze samotného proudění té knihy.“