Chemie a malířství. Co mají společného?

02506777.jpeg

Chemikové nevytvářejí jen nové materiály, léky nebo čisticí prostředky, chemie také pomáhá určovat a zachraňovat umělecká díla.

Přesně poznat složení barevných vrstev obrazu, aby bylo možné zvolit co nejlepší postup při restaurování malířského díla, určit co nejpřesněji jeho stáří a místo původu, případně rozpoznat, zda jde o originál, přiznanou kopii nebo falzifikát – v tom všem pomáhá anorganická i organická chemie.

Vědci přitom využívají takové metody, jako je optická mikroskopie nebo elektronová mikroskopie s prvkovou mikroanalýzou, která umožňuje i ze vzorku velkého asi jako zrnko máku určit prvkové složení, o jaký pigment jde nebo jaké má typické příměsi.

Ještě přesnější informace pak poskytne rentgenová prášková mikrodifrakce, která ukáže, jaké konkrétně jsou v daném vzorku krystalické látky.

Všemi těmito postupy se zabývá doktorka Silvie Švarcová a její kolegové z Ústavu anorganické chemie Akademie věd a Akademické laboratoře materiálového průzkumu malířských děl. Jana Olivová ji požádala o popis některého z případů, který takto řešili.