Cesta života / Rabi Löw (kol. 1525-1609)

Mozaika

Letos 7. září (18. dne měsíce elul roku 5769 podle hebrejského kalendáře) uplyne 400 let od úmrtí věhlasného rabína Jehudy Levy ben Becalela, zvaného v židovském prostředí Maharal. Náboženské, filosofické a pedagogické dílo velkého židovského učence Rabi Löwa, spojeného s romantickou golemovskou legendou, připomíná velká reprezentativní výstava otevřená ode dneška pod názvem - Cesta života / Rabi Löw (kolem roku 1525 - 1609) - v Císařské konírně Pražského hradu. Výstavu, představující na 200 jedinečných sbírkových předmětů, knih a archiválií z domácích i zahraničních institucí, připravilo ve spolupráci se Správou Pražského hradu Židovské muzeum v Praze. VÍCE UVNITŘ

Její součástí je reprezentativní více než pěti set stránková výpravná publikace, umožňující objevit rabiho Löwa - Maharala v jeho autentickém odkazu, který dosud zůstal utajen židovské i nežidovské veřejnosti. Publikaci vydalo Židovské muzeum v Praze spolu s Nakladatelstvím Academia. Na život a osudy rabiho Löwa se v Císařské konírně zeptal Karel Oujezdský komisařky výstavy Evy Kosákové.