Češi ve Vídni aneb Dvacet výprav do Vídně v českých stopách

Texty pohybující se na hraně fejetonu, eseje a povídky. Vyprávění z odstupu. Využití nadsázky, humoru, grotesky. Akcent na osobní zkušenost, ale i využití dlouhé autorovy rešeršní činnosti, která ovšem lehkost vyprávění nijak nezatíží. Různé, často nečekané, podoby české přítomnosti v dunajské metropoli.

Všechny díly k poslechu

Postavy: Nahý prorok Diefenbach a František Kupka; Freud na houbách; Fotbalista z papíru; Obr z Hané; Létající farář; Kojné na celý život; Jaroslav Hašek a J.S Machar; Milena Jesenská a Franz Kafka, Alois Musil, sv. Jan Nepomucký a Madona se sekerou; Patron Vídně Klement Hofbauer; kavárník Hawelka; anarchista Michal Mareš a další.