Celý svět je modrý jako nebe. Hudebně-dramatická kompozice ze vzpomínek Roberta Stolze, skladatele, dirigenta a posledního představitele vídeňské operety

2. květen 2017

Rakouský skladatel a dirigent Robert Stolz, na jehož hudbu svět tančí a zpívá dodnes, se narodil roku 1880 ve Štýrském Hradci jako nejmladší z třinácti dětí dirigenta městského divadla a majitele hudební školy Jakoba Stolze a dožil se devadesáti pěti let.

Vysíláme 3. května ve 20:00.

Osobně se znal s Johannesem Brahmsem, Johannem Straussem, Giacomem Puccinim a dalšími velkými postavami dějin hudby, divadla a filmu.

Stal se svědkem bezmála jednoho století turbulentních dějin - konce devatenáctého a 75 let dvacátého století, tedy i dvou strašných válek a současně i převratné proměny hudebního vkusu a stylů. Jeho život byl nesmírně bohatý na vážné i humorné události; přestože doslova prošel téměř celý svět, za svůj hudební domov považoval Stolz vždycky Vídeň. Z jeho pera vzešlo přes tisíc opusů, z nichž velkou část tvoří písně, filmová hudba, ale především pak operety a hudební komedie.

Autorka pořadu, muzikoložka Vlasta Reittererová, zalistovala memoáry Roberta Stolze, které jsou plné humoru, mírné sebeironie, ale i vážných okamžiků a upřímnosti, a vybrala ty nejpoutavější epizody, které nám přiblíží tuto výjimečnou osobnost, tohoto posledního mohykána klasické vídeňské operety. V režii Markéty Jahodové v úloze Roberta Stolze a jeho ženy Einzy účinkují Otakar Brousek st. a Jana Preissová.

autor: Vlasta Reittererová
Spustit audio