Carl Czerny nebo Karel Černý? Pořad věnovaný 160. výročí úmrtí jednoho z největších klavírních pedagogů

23. květen 2017

Akademie se bude zabývat věnovaná klavírnímu pedagogovi, narozenému a působícímu sice ve Vídni, ale celý život se hrdě hlásícímu k české národnosti. Rodina Černých byla ve Vídni i jakousi českou enklávou, kde se scházívali čeští skladatelé i interpreti působící v císařském městě.

Vysíláme 24. května ve 20:00.

Zajímavé jsou úzké kontakty Czerného s jeho učitelem L. van Beethovenem a také Czerného žákem Francem Lisztem. Carl Czerny je také autorem více jak tisíce opusů instruktivních i koncertních, které dnes ovšem nejsou vůbec známé ani hrané. Franz Liszt často uváděl Czerného skladby na svých koncertech a doporučoval je k vydání, sám pak své Transcendentální etudy dedikoval z vděčnosti Karlu Czernému. Otázkou je, zda potřebujeme Czerného ke studiu klavírní hry ještě i dnes?

I o tom budou debatovat klavírní pedagogové a svůj názor projeví i jejich žáci. Z poměrně nedávné minulosti je zajímavý výrok Igora Stravinského, který v jednom ze svých dopisů Arturu Rubinsteinovi píše: "Víš, Arture, technicky jsem se moc zlepšil a hádej, komu za to vděčím ?! Czernému, který je největším skladatelem píšícím pro klavír!"

Spustit audio