Bruno Schulz: Skořicové krámy (9 dílů)

24. červenec 2017

Povídkový cyklus představitele polské avantgardní prózy meziválečného období, objeveného až v druhé polovině našeho století. Účinkuje Jiří Schwarz.

Celý život vynikajícího polského spisovatele, malíře a grafika Bruna Schulze je spjat s haličskou Drohobyčí. Narodil se zde 12. 7.1892 v kupecké rodině a vystudoval gymnázium. Po absolvování architektury na technice ve Lvově (1910-1914) působil jako středoškolský profesor kreslení a ručních prací. V letech 1930-1932 vytvořil povídkový cyklus Skořicové krámy (1934), k jehož vydání přispěla spisovatelka Zofia Nalkowska.

Zahynul v době německé okupace v drohobyčském ghettu gestapáckou střelou do týla dne 10. listopadu 1942.

Účinkuje: Jiří Schwarz

Překlad: Otakar Bartoš
Připravila Yveta Labská
Režie: Josef Červinka

Spustit audio