Botanik Václav Větvička

16. červenec 2014

Hostem Telefonotéky byl ve středu 16. července jeden z nejznámějších popularizátorů vědy, autor několika knížek, které vznikly na základě jeho pravidelného pořadu v programu Českého rozhlasu. Václav Větvička je ovšem také velkým znalcem biogeografického vývoje České republiky a každé místo má často spojené s hudebním motivem. Důkazem bylo i dopolední Větvičkovo vyprávění u „vltavského“ mikrofonu.

Robert Tamchyna o Václavu Větvičkovi:

V knihovně mám Větvičkovu literární paletu zážitků blízko fejetonů Františka Nepila a vzpomínek Miroslava Horníčka. Leccos mají společného. Patří k sobě. Vztahem k češtině, jazykovými nápady a taky proto, že při čtení slyšíte mezi řádky hlas a zvláštní osobitou dikci autorů.

Občas uvádím i Větvičkova setkání se čtenáři a posluchači. Jsou to chvíle veselého vzpomínání, autorského čtení a samozřejmě - někdy především - otázek a odpovědí. Nezřídka mají diváci s sebou také fotografie a drobné ukázky z vlastní zahrádky. Chtějí si o nich povídat nebo potřebují poradit.

Novinář Jan Petránek v předmluvě k první rozhlasové knížce Václava Větvičky mj. napsal: "Za mnohými místy, které vám autor svým líčením přiblíží, se možná budete muset i rozjet. Protože kus vyznání Václava Větvičky o vztahu k této zemi a lidem nepozorovatelně, ale silně přeskočí i na vás..."

Václav Větvička je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (oboru geobotanika) a byl dlouholetým ředitelem Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK. Zajímá se o výtvarné umění a výstavnictví.

S Českým rozhlasem spolupracoval ještě za svého působení v Botanickém ústavu Akademie věd České republiky, v němž pracoval od roku 1963. V letech 1975–1992 vedl Pokusnou a aklimatizační stanici v Černolicích, v letech 1989–1992 byl vedoucím Průhonického parku.

Publikoval řadu odborných a populárněvědných prací, za něž mu byla v roce 2004 udělena Medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy. Je autorem nebo spoluautorem 13 odborných knižních publikací; záznamy jím moderovaných Dobrých jiter v programu ČRo Dvojka vyšly také knižně.

Spustit audio