Bohumil Hrabal: Esej o Kytici

00568693.jpeg

V cyklu Psáno kurzivou uvádíme úvahu o knize českého básníka a sběratele pohádek, lidových písní a říkadel. Hrabalův Esej o Kytici vyšel jako předmluva k výboru z díla Karla Jaromíra Erbena nazvanému Znění zlatého zvonu (Československý spisovatel, Praha 1986).

Připravil Jiří Vondráček. V režii Markéty Jahodové účinkuje Stanislav Zindulka. Premiéru vysíláme ke 140. výročí od úmrtí Karla Jaromíra Erbena (21. 11. 2010).

Bohumil Hrabal se narodil 28. března 1914 v Brně-Židenicích. Od roku 1920 bydlel v Nymburce, kde maturoval v roce 1934 na gymnasiu. Pak studoval na právnické fakultě University Karlovy, studia ukončil doktorátem v roce 1946. Za protektorátu pracoval na notářství v Nymburce, pak byl skladníkem konzumního družstva a od roku 1942 vstoupil do služeb státních drah, postupně podbíjel kolejnice, byl v kanceláři návěštního mistra, pak telegrafistou a potom až do roku 1946 výpravčím v Kostomlatech u Nymburka.

Po dostudování práv byl akvizičním úředníkem Živnostenského fondu v Praze, potom obchodním cestujícím firmy s drogistickou galantérii K. H. Klofanda v Praze. Po roce 1948 likvidoval firmu, kterou zastupoval, a v roce 1950 se přihlásil na Kladno, kde pracoval na Poldině huti až do roku 1954, kdy utrpěl úraz. Vrátil se do Prahy a byl do roku 1958 zaměstnán ve Sběrných surovinách ve Spálené ulici. Pak se stal kulisákem v libeňském divadle S. K. Neumanna až do roku 1962. Od té doby se věnoval literatuře. Zemřel 3. února 1997.