Blanka Říhová, imunoložka, bývalá ředitelka Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky

26. duben 2016

Hostem úterní Telefonotéky byla dáma, která umí o svém oboru skvěle vyprávět, a také proto bývá častým hostem u rozhlasového mikrofonu.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

V našem vysílání poprvé přidala k odpovědím na otázky kolem imunologie a činnosti imunitního systému také oblíbené skladby vybraných interpretů a autorů. Jak napsala v jednom z e-mailů: „Víte, hudebně jsem taková směska, snažím se ale s hudbou neztratit kontakt, jak mi to jen čas dovolí. Dneska jdu na koncert SOČR, byl i minulý týden, byla jsem na Dvořákovi - Stabat Mater (Česká filharmonie a Jiří Bělohlávek), a za týden mám v diáři Betlémskou kapli (Škampovo kvarteto).“

Prof. Blanka Říhová v r. 1964 absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, V roce 1993 se habilitovala pro obor imunologie na Univerzitě Karlově, v r. 2001 byla jmenována pro tento obor profesorkou. Od r. 1964 pracuje na MBÚ ČSAV (nyní AV ČR) v oddělení imunologie, od r. 1990 jako vedoucí vědecká pracovnice. Prof. B. Říhová se vědecky orientuje na imunologii, genetiku, experimentální onkologii lékařskou biochemii, toxikologii, metabolismus a výživu. Svoje zkušenosti uplatňuje v řadě tuzemských a zahraničních organizací a poradních orgánů, např. Česká imunologická společnost, Učená společnost ČR, Lékařská společnost J. E. Purkyně, vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR a několika VŠ, GA ČR (1996–2000 členka předsednictva), GA AV ČR, Interní grantová agentura MZ, oborové rady doktorských studijních programů aj. Prof. B. Říhová je členkou významných mezinárodních organizací a získala řadu významných domácích i zahraničních ocenění (mj. 2006 – Medaile Ruské akademie přírodních věd “Za Zásluhy o zdraví lidu”, 2005 – Medaile Senátu Parlamentu České republiky, 2005 – Česká hlava, 1987 – Medaile ČSAV J. E. Purkyně za dosažené výsledky v biologii.

Věnovali jsme se i jiným tématům, než těm „novinářsky“ tradičním, viz např. ukázka z posledního rozhovoru pro časopis Týden:

Zdá se mi, že o imunologii je pořád více slyšet. Zažívá boom?Určitě. I když už od 19. století se různým etapám říká "zlatý věk imunologie", sama mám pocit, že ve zlatém věku oboru žiju a pracuju od první chvíle, tedy už nějakých padesát let. Imunologie přináší každý den něco nového, zároveň se ale cyklicky vrací ke stejným tématům.

Jakým třeba? Říká vám něco hygienická hypotéza?Předpoklad, že děti, které vyrůstají ve "špinavějším" prostředí, mají lepší imunitu a netrpí tolik autoimunitními nemocemi jako děti, které žijí ve sterilně čistém domově? Máte za jedna. Ano. O hygienické hypotéze jsem medikům přednášela před dvaceti lety, nyní je to opět hit. Říkáme tomu teď spíše "hypotéza mnohonásobného kontaktu", tedy čím víc mikrobů potkáte v raném období života, tím líp pro vás. Tedy alespoň z hlediska astmatu, alergií a autoimunit.

Čtěte také: Archiv odvysílaných dílů Telefonotéky.

Spustit audio