Belcanto je pro operní divu Editu Gruberovou možností, jak vyjádřit emoce i vlastnosti duše

30. listopad 2016

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK čeká 30. listopadu zcela mimořádný koncert. Na pódiu Smetanovy síně Obecního domu s ním poprvé stane královna koloratur, slovenská sopranistka Edita Gruberová.

O svém vztahu k italskému belcantu Edita Gruberová říká: „Díkybohu nám vesmír dal skladatele, jako jsou Donizetti nebo Bellini. Oni úžasně ztvárnili ve svých kompozicích všechny lidské pohnutky a vlastnosti duše, to, co člověk ani slovy vyjádřit nedokáže. Tato hudba je univerzální řečí a podle mne je nejvhodnější právě k vyjevení vlastních emocí.“

30. listopadu, po skončení galakoncertu se uskuteční ve foyer Smetanovy síně autogramiáda Edity Gruberové.

Recitál, v němž zazní árie z oper Vincenza Belliniho a Gaetana Donizettiho je uveden při příležitosti předsednictví Slovenské republiky v Radě Evropské unie.

Umělkyně některé belcantové role zpívá po řadu let. O tom, jak se proměňuje její vnímání postav z hlediska dramatického i vokálního, Edita Gruberová sděluje: „Obojí se mění, protože člověk se vyvíjí a duše stále více nabývá zkušenosti, ať pozitivní nebo negativní. To vše se v hudbě zrcadlí a ona se stává fórem, kde duše může to vše, co nasála ze života, zase vydat publiku. Záleží pak na publiku, jestli má senzory, jimiž to zachytí. Pokud takový okamžik nastane, když mi lidé řeknou, že museli plakat, nebo je mrazilo, tak myslím, že to splnilo svůj účel. To je vrchol toho, co nám může hudba dát.“

„Pokud mohu, tak vždy do programu svých recitálů zařadím milovaného Dvořáka,“ říká umělkyně o svém vztahu k české hudbě. „V repertoáru mám i Smetanovu Hubičku, árii Barči. Musím říct, že Smetanova hudba se mi velmi dobře zpívá. On velmi rozuměl lidskému hlasu, takže i když už mám celý koncert za sebou a hlas je už určitě trochu unavený, zpívám-li potom Smetanovu hudbu, jako by byl hlas zase úplně čerstvý. To znamená, že to je pro hlas perfektně napsaná kompozice.“

Spustit audio