BáSnění Petra Jindry

2. leden 2024

Kterých básníků si cení historik umění Petr Jindra? Poslechněte si jeho výběr ve vltavském BáSnění.

Připravil: Dominik Mačas
Natočeno: 2021

Petr Jindra (1966) je historikem umění se zaměřením na umění středověku, zčásti se zabývá i moderním a výběrově současným uměním. Jeho hlavní zájem se soustředí na obsah a významové funkce uměleckého díla.

Vyučil se elektromechanikem, pracoval jako manipulační dělník, byl ošetřovatelem v LDN. V polovině 90. let začal učit na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni, kde působí dodnes jako učitel dějin umění a filozofie. V letech 2003–2008 absolvoval dějiny umění na FF UK.

Od roku 2003 pracuje jako kurátor, nejprve v Galerii města Plzně a od roku 2008 v Západočeské galerii v Plzni, kde připravil řadu výstav samostatně či ve spolupráci s našimi předními historiky umění. Naposledy to byla výstava Nad slunce krásnější – Plzeňské madona a krásný sloh realizovaná s Michaelou Ottovou.

Petr Jindra je také autorem výstav a odborných katalogů k regionálnímu umění 20. století. Publikuje v odborných knihách a časopisech, úzce spolupracuje s Revolver Revue, která vydala v roce 2020 jeho monografii Jiří Kubový: Absolutní krajina/Absolute landscape.

ÚDAJE O VYDÁNÍ:
Roman Kníže: Tápání ve střepech ráje (z výboru Hořce prší, Pavel Mervart 2015)
Friedrich Hölderlin: Polovice života (z výboru Světlo lásky, Československý spisovatel 1977, překlad Vladimír Mikeš)
Yves Bonnefoy: Změněné světlo (z výboru O pohybu a nehybnosti jámy / Psaný kámen, Torst 1996, překlad Jiří Pelán)
Vladimír Holan: Strom (ze sbírky Asklépiovi kohouta, Československý spisovatel 1970)
Sylvia Plathová: Rozhraní (ze sbírky Ariel, Argo 2017, překlad Jan Zábrana)

Spustit audio