BáSnění Martina Stöhra

7. srpen 2023

Ze svých oblíbených poetických textů vybírá básník, redaktor a literární publicista Martin Stöhr.
Připravil: Dominik Mačas
Natočeno: 2021

Martin Stöhr (1970) je rodák ze Zlína. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Debutoval sbírkou básní Teď noci (1995), která stejně jako následující sbírka Hodina Hora (1998) odkazuje na autorovu blízkost ke generaci spirituálně orientovaných básníků devadesátých let. Ve sbírce Přechodná bydliště (2004, Cena Jana Skácela) křesťanských motivů ubývá. Svou poetikou je jí velmi blízká autorova čtvrtá kniha Smích ze snu (2012). Nejnověji vydal sbírku Užitá lyrika (2020) a dva drobné básnické tisky Když v Brně sněží, padá to pomalu podle not na tympány (2019) a Andělské zelí (2020).

Jeho básně vyšly v řadě antologií a v českých i slovenských literárních časopisech, byly také přeloženy do angličtiny, němčiny, polštiny, slovinštiny a bulharštiny. Založil vlastní edici poezie MaPa. Žije v Brně a působí jako redaktor časopisu Host a stejnojmenného nakladatelství. Také se zde věnuje ediční přípravě básnických titulů. V letech 2009 až 2019 byl odpovědným redaktorem antologie Nejlepší české básně; sám v ní publikoval v roce 2013 (Ivan Wernisch, Wanda Heinrichová, eds.).


ÚDAJE O VYDÁNÍ

  • Martin Stöhr: Obelisk (ze sbírky Když v Brně sněží, padá to pomalu podle not na tympány, soukromý tisk 2019)
  • J. H. Krchovský: bez názvu Šplouchání vln... (ze souboru Básně sebrané, Host 2010)
  • Milan Ohnisko: bez názvu Ty kvichty smutku... (ze sbírky Starej pop, Druhé město 2021)
  • Josef Suchý: Dívám se rád (ze sbírky Jitřenka v uchu jehly, Blok 1966)
  • Marianne Mooreová: Poezie (publikováno v kulturním čtrnáctideníku A2, 18/2008, přeložila Yveta Shanfeldová)
Spustit audio