BáSnění Jiřiny Fuchsové

7. listopad 2022

Z amerického exilu se vrátila do rodné Plzně. Ve svém domě otevřela pro veřejnost Knihovnu Jiřiny Fuchsové a Památník zahraničních Čechů. Básnířka a překladatelka Jiřina Fuchsová vybírá pro vltavské BáSnění inspirativní texty.

Narodila se 2. října roku 1943, jako Jiřina Benadová. Dvacet let poté, už jako provdaná Fuchsová, emigrovala v roce 1963 s manželem do New Yorku. Jako dcera soukromníka v Československu nemohla studovat z „kádrových důvodů“. V New Yorku pracovala v nejrůznějších profesích a souběžně studovala filozofii na Hunter College. Když se pak v roce 1966 s manželem přestěhovali do Los Angeles, pokračovala na UCLA oborem slovanské jazyky a literatura. V 90. letech pak sama přednášela český jazyk, literaturu a historii na kalifornské Loyola Marymount University.

Založila si vlastní překladatelskou agenturu a v roce 1975 také malé nakladatelství Framar Publishers. První vydanou knížkou byla její vlastní sbírka Americký baedeker. Po ní následovaly další a také knížky Ivana Jelínka, Ivana Kučery nebo Olgy Neveršilové. Od šedesátých let publikovala své básně v českých exilových novinách a časopisech Proměny, Okno dokořán, České slovo, Americké listy nebo Hlas domova.

Z úspěšného večera československé poezie na kalifornské univerzitě se v 70. letech zrodil nápad založit v Los Angeles Klub československé kultury. U jeho zrodu tehdy stáli Jiřina Fuchsová, výtvarník Jiří Karger a režisér Pavel Páv. Klub podporoval a propagoval svobodnou československou kulturu v zahraničí více než pětadvacet let. Od roku 1985 například uděloval každé dva roky Cenu Jana Zahradníčka za českou poezii. Jejími laureáty jsou mj. Ivan Diviš, Ivan Jelínek, Zdeněk Rotrekl, Ivan Slavík, Rio Preisner nebo Karel Kryl. S Krylem pak mnoho let pojilo Jiřinu Fuchsovou pevné přátelství. Psali si a jen zřídka se i setkávali. Přesto byl jejich vzájemný vztah mimořádný.

Listopad 1989 Jiřině Fuchsové otevřel cestu domů. Přesídlila do rodné Plzně, kam postupně přepravila lodní kontejner archiválií. Ten se stal základem veřejné Knihovny Jiřiny Fuchsové a Památníku zahraničních Čechů, který dokumentuje činnost českých spolků v Los Angeles i bohatou exilovou knižní kulturu a další aktivity našich zahraničních krajanů.

S autorkou připravila Petra Hynčíková.
Natočeno v roce 2018.

ÚDAJE O VYDÁNÍ:

Gaius Valerius Catullus: Na vrcholu štěstí (in Catullus, Gaius Valerius. Básně. Praha: Mladá fronta, 1959)
Antonín Jaroslav Puchmajer: Okouzlení (in Puchmajer, Antonín Jaroslav. Nové básně. Jan Serrl, 1798)
William Shakespeare: Sonet 66. Překlad Jan Vladislav. (in Shakespeare, William: Sonet 66. Praha: Československý spisovatel, 1969)
Karel Kryl: 10. básnička na zrcadlo (in Kryl, Karel: Básně – Spisy II. Praha: Torst, 1997)
Jiřina Fuchsová: Opuštěný skleník (in Fuchsová, Jiřina. Americký Baedeker. Poems by Jiřina Fuchs. Los Angeles: Framar Publishers, 1975)
Spustit audio