BáSnění Jakuba Chrobáka

10. říjen 2022

Ivan Martin Jirous, Pavel Rajchman, Petr Král, Zbyněk Hejda. Básník Jakub Chrobák vybírá poetické texty svých oblíbených autorů.

Jakub Chrobák (1974) se narodil ve Vsetíně. Vystudoval bohemistiku na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a na téže fakultě obhájil doktorský titul. Zabýval se studiem Bohumila Hrabala, specializoval se na jeho ranou, zejména básnickou tvorbu. Poezii publikuje od poloviny devadesátých let.

Je autorem básnických sbírek Až dopiju, tak zaplatím, Adresy, Jak prázdné kolo, po ráfku, Imrvére... Věnuje se i recenzní a ediční činnosti. Publikoval v časopisech Tvar, Literární noviny, Host, Aluze aj. Patří k zakládajícím členům časopisu Texty, jehož je redaktorem. Žije v Ostravě a ve Vsetíně. Působí jako odborný asistent na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, kde učí literaturu 19. století a druhé poloviny 20. století.

ZLATÝ ŘEZ: OVÁL

Ramenama
– záda ve stěně –
lomí se do zdi.
Jak tam je!

Ten druhý s kofolou
se dívá:

Jako by vesmír
začal teď,
hmotou se klube sněť,
je živá.

Jak upil piva!
Ten druhý s kofolou
se dívá…

CO DĚLAT

Něha osahaných penálů,
vyrytých obrazců.

U Bečvy bordel,
kačeny a racci.

Inter faeces et urinam,
mezi výkaly a močí,
nascimur,
se rodíme,
svatý Augustine,
je pravda prvních pár minut.
Pak teprve – život…

S autorem připravila Marina Feltlová.
Natočeno v roce 2018.

ÚDAJE O VYDÁNÍ:

Ivan Martin Jirous: báseň bez názvu (ze sbírky Labutí písně, Torst 2016)
Pavel Rajchman: Tehdy (ze sbírky Dny ze dna, Triáda 2017)
Petr Král: Prosba (ze sbírky Kolem vejce, Pulchra 2016)
Zbyněk Hejda: incipit Být sám, Básně (ze sbírky Valse mélancolique, Triáda 2010)
Jakub Chrobák: Po po po (ze sbírky Imrvére ...., Trigon 2017)
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...